بایگانی برچسب : کجای این قانون دولت ملزم به اجرای توصیه های FATFشدهاست؟

دروغ رسانه های اصلاح طلب وحامی دولت

کجای این قانون دولت ملزم به اجرای توصیه های FATFشدهاست؟ متن کامل قانون مبارزه باپولشوئی رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت یازدهم اخیرا به دروغ مدعی شده‌اند مجلس هفتم در سال ۱۳۸۶ دولت را ملزم به رعایت توصیه‌های FATF کرده است و FATF میراث دولت قبل است. مطالعه این قانون نشان می‌دهد حتی یک کلمه درباره FATF وجود ندارد.به گزارش ... ادامه مطلب »