بایگانی برچسب : وزارت نفت

حاصل مدیریت درست در وزارت نفت،بازهم جاسوس

منتظری، دادستان کل: پرونده مراحل قانونی را طی می کند و ارائه اطلاعات ناقص به مصلحت نیست https://eitaa.com/AntiBBC سخنگوی دولت: در وزارت نفت یک خانمی بازداشت شده که کارمند یکی از شرکت‌های اروپایی است. معمولاً این شرکت‌ها برای رقابت جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند اینکه این کار جاسوسی است باید اجازه بدهیم اطلاعات به سرانجام برسد. https://eitaa.com/farsna   ادامه مطلب »

از اصلاح طلبی نقل شده:رهبری باید دست دولت راباز بگذارد

از اصلاح طلبی نقل شده است که رهبری باید دست دولت را برای مذاکره در مورد منطقه باز بگذارد. در این مورد چند نکته قابل ذکر است: ۱_ تقریبا تمام ابعاد مهم کشور دست دولت یعنی جناب روحانی است. برای نمونه کل پول مملکت که با فروش نفت -از سوی وزارت نفت و گرفتن مالیات از سوی وزارت اقتصادتامین می ... ادامه مطلب »

عوارض گازرسانی در فیش گاز چیست؟

بسیاری از مردم به بند عوارض گازرسانی در فیش گاز و مبالغ دریافتی معترض هستند و اظهار میدارند در حالیکه چندین سال پیش منطقه ای گازرسانی شده است چرا باید عوارض گازرسانی دریافت شود و در این وضعیت نامساعد مالی دریافت این هزینه ها چه توجیهی دارد و تا چه زمانی این مبالغ باید دریافت شود؟مطابق قانون:عوارض گازرساني: طبق ماده ... ادامه مطلب »