بایگانی برچسب : نقد حدیث و دلواپسان

نقد حدیث و دلواپسان

متأسفانه در جامعه متولیان مذهبی ما یک نوع دلواپسانی هستند که تا سخن از ضرورت نقد حدیث و پالایش آن می کنید زود رگ گردن درشت می کنند و آدم را به هزار اتهام بی دینی و بد اعتقادی می خواهند خاموش کنند.  علت اصلی این دلواپسی به نظر من این است که این ها به نحوی اصلاٌ دلشان نمی ... ادامه مطلب »