بایگانی برچسب : مجلس به روند خودزنی پایان دهد

مجلس به روند خودزنی پایان دهد

قسمت اول:آیا اکثریت نمایندگان مجلس نهم و دهم به ریاست آقای لاریجانی، به اندازه کنگره آمریکا در چالش توافق هسته ای و ملحقات بعدی آن به ایفای مسئولیت صیانت از حقوق ملت ایران عمل کرده اند؟ پاسخ متاسفانه منفی است.هر چه دو طیف دموکرات و جمهوریخواه در کنگره  آمریکا، سخت گیرانه و طلبکارانه با حقوق ملت ایران برخورد کردند، این ... ادامه مطلب »