بایگانی برچسب : دولت آمریکا در تلاش برای ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران پس از اتهام شیمیایی، بدنبال ایراد اتهام جدید در مورد نائبان منطقه ای و مسئله موشکی است. برایان هوک فردا در این مورد سخنرانی خواهد داشت

اتهام جدید در راه است

   دولت آمریکا در تلاش برای ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران پس از اتهام شیمیایی، بدنبال ایراد اتهام جدید در مورد نائبان منطقه ای و مسئله موشکی است. برایان هوک فردا در این مورد سخنرانی خواهد داشت https://eitaa.com/ammar_newsir ادامه مطلب »