بایگانی برچسب : درختی در تبریز که همپای دانش آموزان درس می‌خواند حدود دو سال است که بعد از بازسازی ملک و ساخته شدن مدرسه این درخت 50 ساله در داخل کلاس و در وضعیتی سالم به حیات خود ادامه می‌دهد. همه‌چیز اینجا مهم است