بایگانی برچسب : خبر دادن آغاز ماه رجب به دیگران

خبر دادن آغاز ماه رجب به دیگران؟

پرسش:آیا « خبر دادن آغاز ماه رجب به دیگران » در احادیث معتبر توصیه شده و باعث بخشودگی گناهان می شود؟ پاسخ:خبر دادن آغاز ماههای بافضیلت به مردم اگر با قصد تشویق دیگران به انجام عبادات و مستحبات این ماهها باشد قطعا کار پسندیده ای است اما احادیثی که در سالهای اخیر در فضای مجازی در مورد ثواب خبر دادن ... ادامه مطلب »