خواهرم به خاطر کوروش کبیر

ویل دورانت معتقد است این ایرانیان بودند که بر فرهنگ اسلام تاثیر گذاشته وحجاب سختگیرانه را به اسلام تحمیل کردند

اودرجلد اول تاریخ تمدن ص ۵۵۲ مینویسد:درایران پس ازداریوش زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان رو پوش دار از خانه بیرون بیایند… زنان شوهر دار حق نداشتند هیچ مردی را و لو پدر یا برادرشان باشد ببینند…

اودرجلد ۱۱ ص ۱۱۲ میگوید: "ارتباط عرب با ایران موجب رواج حجاب در قلمرو اسلام بود…"

ویل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته‌است که می‌توان ایران را منشاء اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست.     تاریخ تمدن ج۲ ص۷۸

"نهرو" در کتاب "نگاهی به تاریخ جهان" نیز همین نظریه را تایید میکند:"یک تغییر بزرگ و تاسف آور نیز تدریجا روی نمود و آن وضع زنان بود… زنان عرب جدا از مردان و پنهان از ایشان زندگی نمیکردند بلکه در اماکن عمومی حضور میافتند… اما عربها نیز بر اثر موفقیتها تدریجاًرسمی را که در دو امپراطوری روم و ایران بود اقتباس کردند…"حتی راسل نیز در کتاب "زناشوئی و اخلاق" معتقد است حجاب ایران و هند در زمانهای دور بسیار سختگیرانه بوده است"اخلاق جنسی در اعصار ما قبل مسیحیت و در ممالک خاور دور تا به امروزازمنبع اول تمایل به اطمینان پدری منشعب میشود به استثنای هندوایران که ظاهراًریاضت طلبی درآنجا پدید آمده و در سراسر جهان پراکنده شده است."  زناشوئی و اخلاق ص۱۳۵

چیزی که مسلم است به استناد به شواهد تاریخی درایران باستان حجاب وجود داشته و حتی سختگیرانه تر از حجاب اسلامی هم بوده است… تعجب میکنم از کسانی که دم از احیاء مکتب ایرانی میزنندوسرقبرکوروش سالشان را تحویل میکنند ، اما به جای عمل به مکتب چند هزار ساله ، از رفتار دویست ساله بلکه صد ساله بلکه پنجاه ساله غرب پیروی میکنند

صدرالساداتی        https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*