۱۰۰سال پیش دربازارتهران

میگویند در ۱۰۰ سال پیش در بازار تهران واقعه عجیبی اتفاق افتاد

وآن این بود که یکی ازدکانداران به نام حاج شعبانعلی عزم سفر کربلا نموده و دکان را به دو پسرش سپرده و روانه میشود.

بعدازچند ماه که مراجعت میکندمیبیندکه پسرانش دکان را ازوسط تیغه کشیده اندوهرنیمی را یکی برداشته و به کسب و کار مشغول است.چون خواست داخل شودراهش ندادندودرسوال وجواب وگفت وگو که این چه کاری است که شما کردید پسرانش میگویند:حوصله نداشتیم تا مردن تو صبر بکنیم سهممان را جلو جلو برداشتیم.از قضای روزگار به سالی نمیکشد که در بلوای مشروطیت یکی از پسران جلوی میدان بهارستان تیر خورده و دیگری چندی بعدبه مرض وبا که آن موقع درتهران مسری شده بود از دنیا رفته و دو مرتبه دکان دست حاجی میافتد و تیغه را از وسط برداشته و کسب خود را از سر میگیرد….

تهران در قرن سیزدهم – جعفر شهری       http://t.me/onlyhistory

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*