یکصد عنوان و لقب امام خمینی به آمریکا

یکصد عنوان و لقب امام خمینی(ره) به آمریکا میتواند به شما برای طراحی و نوشتن مطلب درباره امریکا و استکبار ایده بدهد :

13Aban1

۱٫ آمریکای ستمگر (ج۱۲ص۴۳)

۲٫ این منازعه بین ما و آمریکا نیست، بین اسلام است و کفر (ج۱۰ص ۲۲۴)

۳٫ اشرار آمریکائی (ج۱۵ص۲۵۲)

۴٫ شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت های دنیا که امروز وحشی ترین رژیم ها کی است، من گمانم این است که بین ملت ها اگر اتفاق آرا نباشد، اکثریت قاطع هست که آمریکا(ج۲۰ص۸۹)

۵٫ آمریکا غارتگر (ج۲ص۴۸۴)

۶٫ آمریکا مظهر استثمار جهانی (ج۲ص۱۰۷)

۷٫ دولت استعمارگر آمریکا (ج۵ص۲۰۸)

۸٫ آمریکا غارتگر بین المللی (ج۲ص۶۲) +(ج۳ ص ۳۷۹)

۹٫ آمریکای اشغالگر(ج۱ص۱۰۴)

۱۰٫ آمریکا رأس جنایتکاران (ج۱۶ص۲۱۲)

۱۱٫ آمریکای جانی (ج۸ص۲۵۱)

۱۲٫ آمریکای گرگ (ج ۱۰ ص ۵۸)

۱۳٫ دشمن اصلی ما، آمریکا (ج۱۲ص۳۱)

۱۴٫ شیطان بزرگ که آمریکاست (ج۱۰ص۱۳۹)

۱۵٫ آمریکای راس متجاوزین(ج۱۶ص۱۸۶)

۱۶٫ منویات شوم آمریکا و صهیونیسم جهانی(ج۱۶ص۱۸۶)

۱۷٫ آمریکای خبیث (ج۲ص۵۷)

۱۸٫ طاغوت های زمان که در راس آنان دولت آمریکاست (ج۱۱ ص ۲۶۵)

۱۹٫ همه گرفتاری که ما داریم از دست آمریکا داریم(ج۲ ص ۶۷)

۲۰٫ لعنت ابدی بر شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار (ج۱۵ص۱۵۴)

۲۱٫ آمریکا که در هر فسادی دست دارد (ج۱۳ ص ۱۴۹)

۲۲٫ آمریکای ستمگر و زورگو و چپاولگر (ج۱۲ص۴۳)

۲۳٫ ما که از اول آمریکا را ظالم می دانستیم و ستمگر می دانستیم(ج۱۶ ص ۱۰۶)

۲۴٫ دژخیمان آمریکا (ج۱۲ص۲۷۰)

۲۵٫ جنایات دولت جبار آمریکا (ج۱۱ص۱۴۴)

۲۶٫ استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا(ج۲۰ ص ۱۹)

۲۷٫ آمریکای خونخوار (ج۱۰ص۲۵۸)

۲۸٫ آمریکای جهانخوار(ج۱۱ص۲۵۹)

۲۹٫ آمریکا سلطه طلب (ج۲۰ص۱۳۰) + سلطه جو (ج ۱۱ ص ۱۵۳)

۳۰٫ آمریکا نفتخور (ج۲ص۱۲۰)

۳۱٫ آمریکای چپاولگر و متجاوز (ج۱۰ص۲۲۲)- چپاولگران که در رأس آنها آمریکاست (ج۱۰ص۱۹۶)

۳۲٫ آمریکا مفتخور(ج۲ص۱۲۰)

۳۳٫ آمریکای دنیا خوار (ج۱ص۲۳۹)

۳۴٫ دشمنان اسلام که در راس آنها آمریکا و اسرائیل است(ج۸ ص ۲۳۴)

۳۵٫ آمریکا معامله گر وحشی گری (ج۱ص۱۱۱)

۳۶٫ رؤسای جمهور آمریکا معامله گران قرون وسطایی(ج۱ص۲۴۳)

۳۷٫ آمریکائی ها که از همه بدترند(ج۲ص۱۱۹)

۳۸٫ آمریکا هم همه جور دخالت می کند (ج۱۷ ص۱۴۳) – آمریکا هر جا بتواند خودش دخالت می کند (ج۱۸ص۱۰۸)

۳۹٫ با چه موجودات کثیفی در آمریکا ما مواجه هستیم (ج۱۰ص۷۶)

۴۰٫ آمریکا دشمن همه ادیان (ج۱۷ص۱۹۵)

۴۱٫ آمریکا دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم(ج۱۹ص۴۷)

۴۲٫ ام الفساد قرن آمریکاست(ج۱۰ص۲۱۱)

۴۳٫ آمریکای طاغوتی (ج۷ص۱۵۹)

۴۴٫ مقاصد پلید آمریکا و وابستگان آن(ج۱۵ص۲۳۵)

۴۵٫ طرح هائی که آمریکا می دهد که همه بر ضد خلق است و بر ضد اسلام است(ج۱۶ص۲۸۳)

۴۶٫ آمریکا دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم(ج۱۹ص۴۷)

۴۷٫ آمریکا دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم(ج۱۹ص۴۷)

۴۸٫ آمریکای فاسد (ج۱۰ص۱۴۳)

۴۹٫ آمریکائیان منافق و منحرف (ج۱۷ص۴۲)

۵۰٫ آمریکا یار و همقطار اسرائیل کافر (ج۱۶ ص ۱۵۸)

@faryadedastha

عباس ملکی, [۰۲.۱۱.۱۵ ۱۱:۳۷] [Forwarded from چرا مرگ بر آمریکا؟] ? شما می توانید با مطالعه یکصد عنوان و لقب امام خمینی به امریکا و الهام از این جملات به پویش مردمی #چرا_مرگ_بر_آمریکا بپیوندید. دلایل خود را روی کف دست نوشته و عکس چهره و کف دست خود را به ادرس @ad_group110 ارسال نمایید.
یکصد عنوان و لقب امام خمینی به آمریکا ??

۵۰٫ آمریکا یار و همقطار اسرائیل کافر (ج۱۶ ص ۱۵۸)

۵۱٫ آمریکا متفرعن و سلطه طلب (ج۲۰ص۱۳۰)

۵۲٫ آمریکای جهانخوار این دشمن کینه توز مستضعفین (ج۱۵ص۱۷) در نهاد و سرشت آمریکا و شوروی کینه با اسلام ناب محمدی است(ج۲۱ص۱۹۵)

۵۳٫ گسترش باج خواهی و مصونیت کارگزارن آمریکایی(ج۲ص۸۲)

۵۴٫ چهره قبیح آمریکائیان منافق و منحرف(ج۱۷ ص۴۲)

۵۵٫ آمریکای نقشه کش شیطانی(ج۱۵ص۱۴۲)

۵۶٫ وسواس خناس که در رأسشان آمریکاست (ج۱۰ص۱۳۴)

۵۷٫ آمریکای تفرقه افکن (ج۵ص۲۲۰)- تفرقه افکن آمریکاست (ج۱۵ص۵۸)

۵۸٫ آمریکای خیانت کار (ج۱۱ص۲۳۸)

۵۹٫ آمریکائیان منافق و منحرف (ج۱۷ص۴۲)

۶۰٫ آمریکای حیله گر (ج۲۰ص۲۲۲)

۶۱٫ ایران باید تا قطع تمام وابستگی های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود از آمریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بیرحم ادامه دهد(ج۱۱ص۲۶۶)

۶۲٫ آمریکای غدار و جهانخوار (ج۱۵ص۱۶۳)

۶۳٫ سفارت آمریکا در ایران محل جاسوسی دشمنان ما علیه نهضت مقدس اسلامی است(ج۱۰ص۱۵۸)- سفیران آمریکایی جاسوسان آمریکایی (ج۱۷ص۲۵۹)

۶۴٫ آمریکای ستمکار(ج۱۲ص۳)

۶۵٫ آمریکا قدرت شیطانی (ج۶ص ۳۸) – آمریکا یک قدرت شیطانی (ج۱۰ص۲۲۴)

۶۶٫ آمریکا توطئه گر (ج۶ص۴۸) – آمریکا جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول (ج۱۶ص۲۱۷)

۶۷٫ آمریکا سرچشمه مصائب بزرگ مسلمین(ج۲ص۴۱)

۶۸٫ آمریکای جنایتکار که اکثر فتنه های منطقه به دست کثیف او تحقق می یابد (ج ۱۶ص ۱۶۱)

۶۹٫ مستکبرین که در رأس آنها آمریکای جانی است(ج۸ص۲۵۱)

۷۰٫ آمریکا منشأ کودتای ۳۲ (ج۲ص۴۹)

۷۱٫ سلطه آمریکا تمام بدبختی های ملل مستضعف را به دنبال دارد(ج ۱۱ص ۲۸۵)

۷۲٫ هر چه بدبختی دارند از اسرائیل و آمریکاست(ج۱۱ ص ۲۵۹)

۷۳٫ این دام را آمریکا درست کرد(ج۱۶ص۲۱۲)

۷۴٫ اسرائیل و صدام این دو ولد نامشروع آمریکا(ج۱۶ص۳۰۸)

۷۵٫ آمریکا جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول (ج۱۶ص۲۱۷) – توطئه های آمریکای جهانخوار(۱۶ ص ۱۵۹) – آمریکا در ایران مشغول توطئه است(ج ۶ ص ۴۸)

۷۶٫ مجرم دست اول عبارت از آمریکاست (ج۲ص۶۷)

۷۷٫ دست آمریکا و سایر قدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده و مبارز جهان فرو رفته است(۱۲ص۱۴۷)

۷۸٫ آمریکا مجرم اصلی (ج۲ص۶۷)

۷۹٫ آمریکا جنایتکار اصلی (ج۱۶ص۲۲۸)

۸۰٫ مرکز فساد امریکا(ج۱۰ ص ۱۵۰)

۸۱٫ کسانی که از اسرائیل حمایت می کنند (آمریکا) باید بدانند که افعی گزنده را در حمایت خود قوی می کنند که در صورت فرصت خدای نخواسته حرث و نسل منطقه را به هلاکت می کشاند و باید به این افعی خزنده خطرناک مهلت ندهند. (ج ۱۸ ص۹۳) – ابرقدرت های شرق و غرب و وابستگان مرتجع آنها که حرث و نسل این ملت عدالت طلب اسلام جو را به آتش کشیده اند(ج۱۸ص۱۴۷)

۸۲٫ آمریکایی که دنیا را به آتش کشیده است(ج۱۹ص۹۵)۱

۸۳٫ هر دو ابر قدرت (شوروی و آمریکا)کمر به نابودی ملل مستضعف بسته اند(ج ۱۲ ص ۱۹)

۸۴٫ آمریکای آدمکش (ج۷ص۸۲)

۸۵٫ آمریکا و تروریست های وابسته و پیوسته به آن (ج۱۵ص۱۷۹)

۸۶٫ آمریکا این تروریست بالذات (ج۲۱ص۱۷۲)

۸۷٫ آمریکا، دشمن بشریت (ج۱۰ص۶۳) – آمریکایی که بشر را دارد به فنا می رساند (ج۱۹ص۹۵)

۸۸٫ حکومت سرسپرده آمریکا یار و همقطار اسرائیل (ج۱۶ص۱۵۷)

۸۹٫ حکومت سرسپرده آمریکا یار و همقطار اسرائیل (ج۱۶ص۱۵۷)

۹۰٫ فشار ظلم آمریکا(ج ۸ ص ۲۳۴)

۹۱٫ آمریکای عربده کش (ج۱۲ص۱۶۷)

۹۲٫ شیطان بزرگ که آمریکاست شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و چه بچه شیطان هائی که در ایران هستند و چه شیطان هائی که در خارج هستند، جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است(ج۱۰ص۱۳۹)

۹۳٫ آمریکا دشمن همه ادیان (ج۱۷ص۱۹۵)

۹۴٫ آمریکای جهانخوار، این جنایتکار تاریخ (ج ۱۶ص ۱۲۸)

۹۵٫ رسوایی که برای رئیس جمهور آمریکا پیش آمد(ج ۲۰ ص۴۹)

۹۶٫ آمریکا، دشمن ملت (ج۱۰ص۶۳)

۹۷٫ آمریکا منفورترین دولت است(ج۱ص۱۰۵)

۹۸٫ کدام بت از شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و کدام طاغوت و طاغوتچه از طاغوت های زمان ما بالاترند؟(ج۲۰ص۱۹)

۹۹٫ آمریکا قدرت پوشالی(ج۱۸ ص۵۵)

۱۰۰٫ آمریکای شکست خورده (ج۱۲ص۶۴)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*