گور بابای فمینیسم/جنایت و مکافات اباحیگری

گور بابای فمینیسم؛ در لحظه زندگی کن

اگر یک سیاستمدار حزبی زد و زنی را کشت، گور بابای هر چه شعار فمینیسم و حمایت از حقوق زنان که سالها سر داد ه اید! طرف قاتل را بگیرید و هر اتهامی را که می شود بست،به مقتول ببندید.این منطق اباحی لیبرالیسم است. در لحظه زندگی کن و به سادگی دور انداختن دستمال کاغذی، شعارهایت را جا به جا کن! حتی می توانی با یک ادعا، مقتول را مهدور الدم بکنی و جنایت قاتل را مشروع و موجه جا بزنی.تو می توانی، بی ترمز، متهور باش، گستا

 حالا که افراطیون مدعی اصلاح طلبی، باب بحث زن جاسوس و پرستو و از این قبیل مسائل را برای تبرئه نجفی از جنایت قتل همسر گشوده اند، بد نیست خیانت شماری از زنان نفوذی در اردوگاه مدعیان اصلاح طلبی را یادآور شویم. این گروه، پس از ارتکاب خیانت های فراوان در احزاب و نشریات این طیف و درست بیخ گوش سیاستمداران ارشد آنها، از کشور متواری شدند.اینها البته مشت نمونه خروار است و تعداد کسانی که از میان مدعیان اصلاح طلبی، اقدام به نفوذ و جاسوسی، خط دهی و ایجاد انحراف و یا استخدام چهره های سیاسی برای اهداف گوناگون ضد امنیتی کردند، صدها زن و مرد را شامل می شود. در میان عناصر متواری، حتی وزیر و معاون وزیر و برنده صلح نوبل هم دیده می شود.

حالا که افراطیون مدعی اصلاح طلبی، باب بحث زن جاسوس و پرستو و از این قبیل مسائل را برای تبرئه نجفی از جنایت قتل همسر گشوده اند، بد نیست خیانت شماری از زنان نفوذی در اردوگاه مدعیان اصلاح طلبی را یادآور شویم. این گروه، پس از ارتکاب خیانت های فراوان در احزاب و نشریات این طیف و درست بیخ گوش سیاستمداران ارشد آنها، از کشور متواری شدند.اینها البته مشت نمونه خروار است و تعداد کسانی که از میان مدعیان اصلاح طلبی، اقدام به نفوذ و جاسوسی، خط دهی و ایجاد انحراف و یا استخدام چهره های سیاسی برای اهداف گوناگون ضد امنیتی کردند، صدها زن و مرد را شامل می شود. در میان عناصر متواری، حتی وزیر و معاون وزیر و برنده صلح نوبل هم دیده می شود.

خ باش، بچه پر رو باش و کم نیاور؛ فقط همین؛ مانند آن قاتل پورشه سوار بگو کشتم که کشتم، پول دیه اش را می دهم یا بگو کشتم که کشتم، هرزه بود.

طیف لیبرال مسلک، کِشته خویش را درو می کند؛ و لو در قلب کُشتن و شلیک به خود.

وقتی قید و بند را برداشتند و از دل،لا ابالیگری، اشرافیت سیاسی و اقتصادی در آمد؛

وقتی رانت های اشرافی حاصل از غارت بیت المال، در سینما و هنر و رسانه و فضای مجازی سر ریز شد و سریال های خانگی با مضمون عشق مثلثی و ازدواج سفید و ارتباطات بی پروا ساخت؛

وقتی بر ترویج ماهواره همت گماشتند و اجازه ترویج انواع ابتذال اخلاقی  و بی عفتی را از این طریق فراهم کردند؛

وقتی اهل بدعت، حکم بر آزادی حجاب و برداشتن آن  دادند و پای حمایت از مجرمان امنیتی این عرصه ایستادند؛

وقتی گسیل زنان به ورزشگاه هایی را که برای مردان هم سالم نیست، از نان شب واجب تر دانستند و حیثیت خود را پای کنسرت های ضد اخلاقی گذاشتند؛وقتی دفاع از بی بند و باری و اختلاط بی حد و مرز زن و مرد را دستمایه رقابت های انتخاباتی برای پوشاندن بی کفایتی مدیریتی و اقتصادی کردند؛

وقتی ازدواج سالم و تشکیل خانواده را از جوانان دریغ کردند و آنها را معتاد به هرزگی و بی فکری خواستند و نگفتند انبوه استعداد ها را چرا و به چه قیمتی به تباهی می کشانیم؛ و…؛آنگاه طبیعی است شراره هایی از این انحطاط و ابتذال و فساد تو در تو، به زندگی خود هاشان هم بیفتد. که گفته اند “ازمکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو ز جو”. به تعبیر مولوی “این جهان کوه است و فعل ما ندا/ سوی ما آید نداها را صدا”.کاش تا دیر نشده، توبه و اصلاح و جبران کنند خسارت بزرگی را که متوجه یک ملت کرده اند و گاهی شعله هایی هایی از آن بیرون می زند.البته آتش این خیانت می تواند فراگیر و دامنگیر همه شود، اگر که منزجر و معترض نباشیم و در برابر جریان اباحیت با قاطعیت  و بی هراس از ملامت ملامت کنندگان نایستیم.این، پروژه صهیونیسم مسیحی است؛ بس خطرناک تر از جنگ نظامی و اقتصادی. اختیارات جدید هم نمی خواهد، فقط اندکی حرّیت، غیرت و احساس مسئولیت لازم دارد.

https://eitaa.com/IMANI_mohammad

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*