گاو پرستان بیش از برجام پرستان، می‌فهمند

حمید رسایی: هندوها گاو را مقدس‌ترین حیوان می‌دانند و مجسمه آن را در منازل و معابد و میادین شهرها نصب می‌کنند.گاوها در خیابان آزادانه راه می‌روند، میوه و سبزی‌های مغازه‌ها را می‌خورند. راه‌بندان ایجاد می‌کنند بدون اینکه کسی مزاحمشان شود.خوردن گوشت گاو و استفاده از پوست آن ممنوع است و هنگامی که گاوی می‌میرد، آن را با مراسم مذهبی به خاک می‌سپارند.نوشیدن ادرار گاو و سرگین آن برای تبرک و تطهیر درونی معمول است و هندوان گاهی برای به دست آوردن ادرار گرم و تازه گاو، ظرف به دست در مراتع دنبال گاوها راه می‌افتند و ساعت‌ها منتظر می‌مانند.در هند اگر برخی به گاو چنین احترام می‌گذارند چون گاو بیانگر حیات و معاش زندگی است. گاو فقط دانه، علف و آب می‌گیرد و شیر، خامه، ماست، پنیر، کره و کود برای مزارع را فراهم می‌کند در نتیجه بیش از آن چه که می‌گیرد، می‌دهد.خب پرستش گاو هر چند به غلط، در هندوستان چنین توجیهی دارد، سئوال این است که در ایران چرا برخی برجام را می‌پرستیدند؟ چرا شبیه برخی از این رفتارها را نسبت به برجام انجام دادند؟ چرا برایش تقدس ساختند؟ چرا یک روز را در تقویم تاریخ این کشور به نامش ثبت کردند؟اکنون چه خیری از آن دیده‌اند که همچنان در حال توجیه آن هستند؟ آیا برجام هم بیش از آن چه از این ملت گرفته، منفعت داده؟ یا محصول اعتماد به غرب، چیزی جز تحریم بیشتر، توهین‌ها به نام های ایرانی قدیمی را از بیشتر، تحقیر بیشتر نبوده.

به نظر اگر بگوییم گاو پرستان بیش از برجام پرستان، می‌فهمند، خیلی بیراهه نگفته ایم.

کانال حمید رسایی       https://eitaa.com/rasaee

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*