کوروش پرستان

شاید این متن باعث ناراحتی کورش دوستان بشود ولی چون اکثریت مردم ما و کورش دوستان اعتقاد به آزادی بیان و اندیشه دارند، بنده حقیر هم باطرح چند‌  سوال اندیشه خود رابیان میکنم؛

رضاه شاه    محمد رضا شاه   علی رضا     امیر کبیر

لطفعلی خان زند     ناصرالدین شاه    احمد شاه    فتحعلی شاه

کریم خان زند     محمد علی شاه    اقامحمدخان قاجار

چرانام همه این پادشاهان عربیست ؟

چرانام یکی از این پادشاهان کورش داریوش و یا یک اسم ایرانی نبوده است؟

دویست سال پیش که ثبت احوال جمهوری اسلامی نبوده است که به زور اسم مردم وپادشاهان راعربی بگذارد؟

چرایکی از این پادشاهان اقدام به باز سازی مقبره کورش درحد یک تفریحگاه نکرده اند ؟

چرا مدعیان کورش پرستی بجای کورش بزرگ به عربی میگویند کورش کبیر؟

چرابزرگترین سند افتخار آنها وجود نام کورش درکتاب مقدس عربی یعنی قرآن است ؟

چرا حافظ و سعدی حتی فردوسی یک بیت شعر درمدح کورش نه سروده اند ومگر این شاعران ایرانی نبودند؟و یا کورش اینقدر کوچک بود که دیده نشد یا وجود خارجی نداشت؟

چرا کورش پرستان ۴۰سال است جرائت عرض اندام برای اثبات حقانیت کورش ندارند درصورتی که مذهبیون برای اثبات خودشان هزاران شهیدمانند حججی را به داخل خاک همان اعراب وحشی وداعشی میفرستند وجوانمردانه در راه دین خودشان شجاعانه سر میدهند؟

چرا کورش پرستان دروقت گرفتاری ویا بریدن ترمز ماشینشان به جای مدد گرفتن ازکورش دست به دامان امام حسین (ع)وحضرت عباس (ع) ونوادگان انها میشوند؟

چرا کورش پرستان حقوق زن ومرد را یکسان میدانند اما رفتن مردان به ترکیه  وتایلند را افتخارولی رفتن زنان به دبی را ننگ میدانند؟

چرا کورش پرستان مدعی اند که حجاب را آخوندها اختراع کرده اند درصورتی که یک مجسمه زن بی حجاب در تخت جمشید وجود ندارد؟

چرا کورش پرستان که اینهمه دلاور وجنگ اور وقهرمانی بزرگترین امپراطوری ساسانیان را داشتند در برابر اعراب ملخ خور تسلیم شدند و یزدگرد سوم بدست ایرانیان کشته شد نه بدست اعراب، آن زمان نه امریکا بود نه اسراییل که  به عربها کمک کنند.

در پایان عرض میکنم که  ماهم ایران را دوست داریم و  کورش را به عنوان یک ایرانی ودر حدخودش نه بیشتر دوست داریم ولی دشمن جماعت کوفی صفت و سد راه نقشه های شوم دشمنان خارجی و عوامل داخلی انها هستیم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*