کودکان فوعه و کفریا چیپس نخوردند

http://t.me/hdavodabadi

یک سال پیش در چنین روزهایی، اتوبوس های حامل مردم غیرنظامی فوعه و کفریا برای خارج ساختن آنان از محاصره تروریستها، در خروجی شهر صف بسته بودند.کودکان که طعم تلخ چند سال محاصره، گشنگی و نداری را چشیده بودند، با مشاهده وانتی که ظاهرا حاوی چیپس و خوراکیهای کودکانه بود، به سمتش دویدند. دورش را گرفتند تا بعد از چند سال، مزه چیپس و پفک را بچشند.وقتی کودکان دور وانت جمع شدند، تروریست وحشی چاشنی را زد و به یک باره آتش و انفجار، بدنهای ضعیف، ظریف و لطیف کودکان را چنان تکه پاره کرده که منطقه پر شد از خون و گوشت، دود و آتش.در آن انفجار که تروریستهای زیر چتر حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه مرتکب شدند، ۱۲۸ نفر به شهادت رسیدند که از آنان، ۸۰ نفرشان کودک بودند.

جنایت به این جا ختم نشد.

یکی دو روز که از انفجار گذشت و تکه پاره کودکان را جمع کردند، متوجه غیبت حد.ود ۶۰ کودک شدند که بین کشته ها نبودند.این ۳ خواهر کوچک نیز جزو مفقودین حادثه هستند.ولی آنها چه شدند؟بعداًمشخص شد تروریست ها در شلوغی و اغتشاش بعد انفجار، به بهانه کمک، آنان را ربوده اند. مدتی بعد چند تایی از کودکان در اردوگاه های داخل ترکیه پیدا شدند درحالی بر روی بدن آنها جراحی صورت گرفته بود.تجارت اعضای بدن انسان، جنایت کثیف دیگر حامیان تروریستها. برای این ۳ خواهر  و ۶۰ بچه دیگر  که ربوده شدند و برای ۷۰۰۰ نفری که سال هاست در فوعه و کفریا در محاصره هستند، دعا کنید.

    https://t.me/davodabadipic/168          http://t.me/hdavodabadi

                   

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*