کنترل فشارهای جنسی

غریزه جنسی یکی از غرایز نیرومند، حساس و زندگی‌ساز انسان است، که در حیات روانی و جسمانی او تاثیرات بسزایی دارد.

این امانت الهی در وجود انسان، همچون لبه تیز چاقو دارای وظایف دو بعدی است، که هم می‌تواند وسیله ارتقاء و تعالی انسان باشد؛ و هم می‌تواند تنزل وفرومایگی او را فراهم سازد.غریزه جنسی با بلوغ بیدار می‌شود و تقریباً همه جوان‌ها تحت فشار این غریزه هستند و بسیاری از آنها شرایطازدواج را ندارند. اساساً جوان با طوفان و بحران و شکوفا شدن خواسته‌ها و غرایز خویش تعریف می‌شود. و این از حکمت‌های الهی است که جوان با نیروی اراده واختیار خویش بر امیال نفسانی وشهواتی خویش غلبه کرده و به رشد و بالندگی دست یابد.در این میان اسلام همه و به‌خصوص جوانانی که شرایط #ازدواج کردن را ندارند، به یک سجیه مهم و صفت عالی اخلاقی یعنی عفاف و پاکدامنی دعوت می‌کند. «و لیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً؛ کسانی که قدرت و وضعیت مساعد برای ازدواج ندارند، باید عفت و خویشتنداری پیشه کنند.»  ملکه عفت آدمی را دراعمال تمایلات جنسی کنترل و تعدیل می‌کند و انسان را از پلیدی و طغیان شهوت مصون می‌دارد.

مباهله_قرن_۲۱        https://eitaa.com/mobahelegharne21

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*