چگونه میتوان اعتبار یک حدیث را بررسی کرد؟

برای بررسی اعتبار یک حدیث باید پاسخ پرسشهای زیر را بیابیم:

۱ – اعتبار منبع حدیث از نظر کمیت و کیفیت:

حدیث مورد نظر نخستین بار در کدام منبع یا منابع آمده؟ آیا آن منابع و مولفانشان شناخته شده اند؟ آن منابع مربوط به چه قرنی هستند؟ چند مورد از این منابع قدیمی اند یعنی مربوط به پیش از سال ۵۰۰ هجری هستند؟ آیا مولفان این منابع در جمع آوری احادیث از معیار خاصی برای سنجش و‌ گزینش احادیث استفاده کرده یا صرفا در پی جمع آوری هر حدیثی بوده اند؟ 

۲ – اعتبار سند حدیث از نظر کمیت یا کیفیت : 

 حدیث مورد نظر با چند سند نقل شده؟ وضعیت اسناد از نظر قوت و ضعف چگونه است؟ آیا راویان این حدیث همه افراد شناخته شده و مورد وثوق هستند یا برخی از آنان به کلی ناشناسند یا متهم به دروغگویی هستند؟ گرایش فکری ، سیاسی و اجتماعی راویان چگونه بوده و آیا انگیزه ای برای جعل یا تحریف حدیث مورد نظر داشته اند؟

۳ – اعتبار محتوای حدیث:

آیا محتوای حدیث مورد بحث ، صریحا یا تلویحا مورد تایید عقل ، قرآن ، مسلمات تاریخی یا احادیث متواتر یا مستفیض است یا این منابع در تایید و رد آن ساکتند یا با آن تعارض دارند؟

۴- اعتبارمتن حدیث: آیا ( سبک عبارات و واژگان) با عصر معصومان(ع) و ادبیات احادیث معتبر سازگاری دارد یا تفاوت فاحش دارد؟

اینها خلاصه پرسشهایی است که پاسخ به آنها میزان اعتبار یک حدیث را مشخص می کند.یافتن پاسخ هر یک از این پرسشها نیازمند شیوه و ابزارهای خاص خود است.درنهایت باید دید از مجموع قرائن به چه نتیجه ی قطعی یا احتمالی می رسیم.

کانال بررسی روایات و احادیث

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*