چه کسی گفته:وحدت با اهل سنت مبنا ندارد

برخی میگویند:وحدت بااهل سنت مبناندارد؛ مگر اهل بیت(ع)هفته وحدت داشتند که ما داشته باشیم؟ پاسخ چیست؟

در زمان اهل بیت (ع) توطئه های پیچیده به شکل امروز نبوده،ضمناًاختصاص دادن یک هفته به هیچ امری رایج نبود.

ضمناًاهل بیت(ع)حکومت نداشتند و پیروان زیادی هم نداشتندوشیعیان عموماًدر تقیه یا در گریز و اختفا بودند.هفته وحدت از اقتضائاتی است که در صد سال اخیر برای مقابله با توطئه انگلیس درعراق ابداع شد.درعراق در حدود صد سال قبل علمای شیعه در جشن میلاد پیامبر(ص)که سنیها در بصره برگزار میکردند شرکت کردند وعلمای اهل سنت در جشن میلاد ائمه(ع)در نجف.این متعلق زمانی بود که ۲دولت ایران وعثمانی که اولی شیعه و دومی سنی بود در مقابل استعمار انگلیس قرار داشتند.لذا اساسا ًهفته وحدت یک راهکار نمادین و جدید برای تهدیدات جدید است. یعنی زمانی که حکومت شیعی تشکیل میشه و مرجعیت شیعه می بیند که انگلیس دنبال طرح تفرقه است مجبور است واکنش متناسب باشرایط زمان و‌مکان نشان بدهد.هفته وحدت بعدها وقتی آیت الله خامنه ای در مناطق سنی نشین سیستان و بلوچستان تبعید شده بود مطرح شد و ایشان با علمای سنی ایرانشهر توافق کردند.بعدازانقلاب،مرحوم منتظری که قائم مقام امام خمینی(ره) بود در زمان حیات امام(ره) این هفته رامجدداًمطرح کرد و مورد قبول عموم قرار گرفت و در تقویم گنجانده شد.بر فرض که کسانی این سخنان ما را نپذیرند ما به آنها می گوییم مگر هفته برائت ‌ومحسنیه در احادیث اهل بیت(ع)آمده که توقع دارید هفته وحدت ذکر شده باشد؟! حتی فاطمیه هم به معنای عزاداری در دو تاریخ مختلف که هریک به مدت سه الی هفت روز برگزار میشه در روایات ما به اینصورت نبوده است‌.           ملکی

باماهمراه باشید:http://https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*