چرا مردم انقلاب میکنند؟

برای فهم تاریخ بهتراست این سوال را مطرح کنیم که با وجود هزینه های بالای انقلاب چرامردم یک جامعه به این نتیجه میرسند تا انقلاب کنند؟ یاشایدبهترباشد تاریخ را نزدیکتر حس کنیم، نظام شاهنشاهی پهلوی چه چیزی نداشت که مردم را مجاب به انقلاب کرد؟حواسمان باشد،مردم درهرانقلاب داشته هایشان رافریاد میزنند.مهمترین و اساسی ترین چیزی که مردم در دوره پهلوی در ساختار سلطنت نمی دیدند دو عنصر مهم و اساسی بود:استقلال وآزادی،این دو درطول تاریخ شاهنشاهی در ایران، حسرت وآرزوی دست نیافتنی ایرانیان بوده است‌. دردوره قاجارایرانی ها با انقلاب مشروطه به این آرزوی خود نزدیک شدند اما با شکست مشروطه و سرکار آمدن رضاخان مجددا هر دو آرزوی ایرانیان به باد رفت.انقلاب مردم در هر جامعه ای با شعارهای مردم شناخته میشود، شعارآن چیزی است که مردم در حکومت مورد اعتراض خود بدنبال آن میگردند.امروزطرفداران سلطنت با مباحث انحرافی و سخیف، نسل جدید را ازاین واقعیت دورمیکنند که دردوره پهلوی یک ملت با همه اختلافات دریک چیزمتحد بود:شاه نمیخواهیم

تطهیرتاریخی جنایات سلسله شاهنشاهی در ایران استمرارهمان خوی دیکتاتوری است.

علیرضازادبر       https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*