چرا سلبریتیهای ایرانی شارلی ابدو هستند ولی مسلمان نمازگزار نه؟

لیبرالهای ایرانی، سکولارهای ایرانی، روشنفکران ایرانی. همه خاموشند. آنها که برای قربانیان آمریکایی یازده سپتامبر شمع روشن کردند، که برای کاریکاتوریستهای هتاک فرانسه مقابل سفارتش جمع شدند و با بغض گفتند من_شارلی_ابدو_هستم، حالا همه ساکت شده‌اند. هیچکدام نمیگوید من_هم_مسلمان_نمازگزار_هستم.سلبریتی‌هایی که برای هر خرده حادثه‌ در غرب به تصنّع‌خانه‌های مجازیشان اعلامیه میزنند و از یک تفاله-اتفاق‌ مثل عروسی نوه ملکه هم نمیگذرند، از قتل کسانی که جز رنگ چهره و عقیده‌ قلبی گناهی نداشتند هیچ نمی‌گویند. چرا که اربابان استعمارگر از این واقعه «جو» نساخته اند. چرا که رسانه‌های غرب با مادر و همسر قربانیان مصاحبه نکرده‌ و همدلی ما را با ترفندهای روانی فعال نکرده‌اند. چرا که بی‌بی‌سی فضا را برای سه روز چنان ملتهب نکرده‌ که شهروند ایرانی چنان عزادار شود که انگار هتاکان شارلی ابدو برادرانش بوده‌‌اند.اما مهمتر از سکوت پروپاگاندای غربی، غربزدگی ریشه دار و نهفته درونی ما است. روشنفکران  و سلبریتی‌های ایرانی ساکتند چرا که قرنها استعمارزدگی آنها را از خود و هویت و تاریخ و  تمدنی که به آن متعلقند  منزجر کرده. چرا که غرب زده اصلا خود را با «مسلمان» هم هویت نمی‌پندارد. دیده‌ام که میگویم. دیده‌ام صورتهای پر از نفرتشان را در مواجهه با زنان محجبه پاکستانی یا مردان ریش دار عرب در خیابانهای لندن. پرنفرت تر از نژادپرستان سفیدپوست. دیده‌ام وقتی میگویند «اینها اینجا را هم به گند کشیده‌اند».غرب زده گمان میکند که اگر به غربیان در سبک زندگی تمسک کند بخشوده میشود و پذیرفته میشود و از گناه ازلی غیرغربی بودن مطهر میشود. نمیداند در چهل سال گذشته «مسلمان» متاثر از میزان عقیده قلبی و میزان تقید به شریعت نیست. که «مسلمان» امروز مفهومی ژئوپلیتیک است. متعلق به جغرافیای سیاسی. متعلق به رنگ و نژاد و حیطه تمدنی که در آن زاده شده‌ای.و چه تراژدی غمناکی. که غرب زده  صدوپنجاه سال است با افسانه‌ آریایی بودن از خود هویت-زدایی و مسلمان-زدایی میکند و ارباب غربی باز بلافاصله با شنیدن اینکه ایرانی است با او مثل یک مسلمان رفتار میکند و مثل ترامپ حتی به خاکش راهش نمیدهد.رسانه‌ها گفته‌اند تروریستها  «وایت سوپرمسیست» بوده‌اند. یعنی معتقد به برتری نژادی سفیدپوستان. و سکوت لیبرالها و  سلبریتی‌های غربزده‌ و شرمشان از عزاداری برای برادران مسلمانشان، شرمشان از هویت و تمدنی که در آن و با آن بزرگ شده‌اند، تلاش شان برای پنهان کردن هویتشان و امیدشان به پذیرفته شدن توسط اربابان غربی، همدستی با همان ایدئولوژی برتری نژادی غرب بر ما است. وگرنه امروز باید میلیونها نفر فریاد میزدند من هم مسلمانم.  علی علیزاده

به کمپین بیداری ملت بپیوندید     http://eitaa.com/joinchat/963837952Cb758f6bd13

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*