واقعیت های جدید و ناگفته از مجتمع مسکونی interlace در سنگاپور

۱-خبری در ایران منتشر شد مبنی بر اینکه مجتمع اینترلیس سنگاپور که نوعی طراحی خاص دارد برای قشر کم درآمد ساخته شده است و باید حسرت خورد که مسکن مهر ما اینچنین نیست. دروغی کثیف که نشان ازشیادی رسانه با هماهنگی چند کانال خاص تلگرام دارد.

۱-خبری در ایران منتشر شد مبنی بر اینکه مجتمع اینترلیس سنگاپور که نوعی طراحی خاص دارد برای قشر کم درآمد ساخته شده است و باید حسرت خورد که مسکن مهر ما اینچنین نیست. دروغی کثیف که نشان ازشیادی رسانه با هماهنگی چند کانال خاص تلگرام دارد.

۲-در لینک منبع مشاهده می کنید که متوسط درآمد در سنگاپور ۳۵۰۰ دلار سنگاپور و درآمد قشر کم درآمد آن کشور حدود ۱۰۰۰ دلار سنگاپور در ماه است.

۳-در لینک معتبر(http://bit.ly/2jIWxWv ) از سنگاپور می بینید که اجاره یک واحد ارزان و کوچک در مجتمع interlace ماهی ۴۲۰۰ دلار سنگاپور است که مسلماًهیچ فرد کم درآمد یا دارای درآمد متوسط نمی تواند آن را بدهد و قیمت یک واحد کوچک آن ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار سنگاپور است که پس اگر قشر کم درآمدهیچ چیز نخوردونپوشدوجایی نرود می تواند بعد از ۱۲۴ سال یک واحد در آن ساختمان بخرد(عزیزم که آن خبرها را می نویسی به خداتوهم زدن هم حدی دارد؛ به نظرم…)

۴-درتصویرزیرمی بینید که با وجود اعلام فروش ۸۵ درصدآپارتمانها(روش تبلیغی جهت فریب مردم برای خرید)شبها اکثر چراغ های این مجتمع مسکونی خاموش است وهمانطورکه درلینک زیر(http://www.businesstimes.com.sg/real-estate/dark-condos-point-to-supply-overhang)توضیح داده شده این به آن خاطراست که خریداران واحدهای این مجتمع فقط شرکت های بزرگ هستندکه خانه ها راخریده اند تا دست به دست فروش کنندوسودی به دستشان برسد و تعداد شهروندان سنگاپوری ساکن در آن بسیار کم است که خود نشان از بالا بودن بیش ازحد قیمت های مجتمع دارد.

http://www.businesstimes.com.sg/infographics/still-dark-condos

۵-اما تحقیقات دوستان ما دراسترالیا نکته جدیدی را نیزافشا کردوآن اینکه درسنگاپوربسیاراززمینهاوبه طورخاص همین زمین های مجتمع interlace فقط تا ۹۹ سال امکان مالکیت یک شخص رادارد.یعنی شما اگر یک واحد اینجا بخرید بعد از ۹۹ سال آن واحد به دولت برمی گرددونمی توانید حداقل امیدوار باشید که ورثه شما از آن استفاده کنند(یاد بگیرید چه جور ملت شان را می دوشندوبا اندکی ازآن پول چند تا نما درست می کنند تا بقیه را فریب دهند!)

جالب اینجا است که در خود سنگاپور تحلیل گران اقتصادی مثل لینک زیر می گویند که شما می توانید به دولت پول دهید که تا ۹۹ سال بعد مالکیت شما را تمدید کند ولی آنقدر قیمت این کارزیاداست که عملاًبه جز چند شرکت (بخوانید مافیای مسکن) نمی توانند چنین کاری بکنند. و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل….

https://www.99.co/blog/singapore/leasehold-property-99-years

منبع:                https://blog.seedly.sg/working-adults-what-is-a-good-pay-in-singapore

۲۰۲۵ اولین و تنها کانال  تخصصی حقایق فیلتر شده جهان:       http://t.me/kharej2025

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*