هواکش‌خواب‌ها در آمریکاوهوای سرد

در آمریکاودرهوای سرد،دریچه‌های هواکش تإسیسات ساختمانی که معمولاًدرپیاده‌روهاقراردارندوهوای گرم بیرون می‌دهند،مکان مناسبی برای جمع شدن وآرمیدن بی‌خانمان‌هاهستند.حتی اطراف کاخ سفیدنیزچنین مواردی مشاهده می‌شود.

رضا ایرانی  https://t.me/K1inUSAMultiMedia/44

مشاهدات وروزنوشته‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان مسلمان ایرانی از آمریکا   http://t.me/K1inUSA

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*