هشت مارس، روز جهانی زن یا تن؟

هشت مارس و هیاهوی مطالبه حقوق زنان فروکش کرد. در جهان صدها تظاهرات بزرگ برگزار شد و در کشور ما نیز یک مشت خرده پای غرب زده در آرزوی آن حقوق تباه شده سخن گفتند و اسلام را محکوم ساختند که زن را محدود کرده است.و هیچ کس از این خیل بردگان استحمار شده به این نیندیشید که نهایت دستاورد غرب برای زنان چه بوده؟

آیا غیر این است که زنان را از خانه ها بیرون آوردند و جلوی چند دوربین از زوایای مختلف، به او تعرض کردند تا تحت لوای صنعت پورنوگرافی، بیش از تجارت نفت، سلاح، درآمد کسب کنند؟نهایت حضور زن آیا به جامعه سازی ختم شده، یا روی جلد مجلات، خوراکی ها، پوشاک، تبلیغ ابزار صنعتی و … ظهور کرده است؟

آیا اساساً، زن امروز تراز غرب، چیزی جز یک برده جنسی است؟ برده ای که از روی رضایت و شوق دیده شدن و فخر فروختن، تن به استثمار خود خواسته داده است؟و آیا خشونت بیش از این در حق زنی هست که صبح که از خواب برمی خیزد تا شب، دائم استرس زیبا به نظر آمدن داشته باشد؟همه هم و غمش این باشد که مردان اندام شهوت انگیزش را تحسین کنند نه روح بلند زنانه اش را ؟و برای نیل به این هدف تن به هر کاری اعم از آرایش ها و جراحی های زیبایی و انواع مواد مضر شیمیایی و … بدهد و دائم با هم جنسان خودش در مسابقه ای تمام نشدنی برای جلب نظر مردان قرار بگیرد، نبردی روزانه و همیشگی و آخر امر جز افسردگی و پژمردگی و خودکشی حاصلش نباشد؟

آیا هشت مارس، روز جهانی زن است یا روز جهانی تن و بدن؟و در حیرتم از جماعتی که دین شان فمینیسم است، اما بهترین زن را، زنی می دانند که مردان را بهتر و بیشتر تحریک شهوانی کند.و به راستی کدام مرد و زن بزرگی که تاریخ را تغییر داده اند، مادری فمینیست داشته است؟

https://t.me/maktubat

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*