هشتگِرام

خدالعنت کنه نماینده مجلسی که برای اهداف سیاسی باجعل واژه کودک آزارقرآنی،به ساحت قرآن بی احترامی کرده،جرم اون فرد اگه اثبات بشه، فوقش یه مربی صوت ولحنه که از روح قرآن چیزی نفهمیده.اگه طرف نماینده بود و میگفتیم "کودک آزار مجلسی" یقه می دریدند که شان مجلس رو حفظ نکردن.

جواد جلالی   https://twitter.com/jalali133/status/957268000427724800?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Eph.telegra.Telegraph.Share

وقتی یه نفرباماشین تویوتاخودش رومنفجرکنه،نمیگن یه داعشی ازشرکت تویوتاخودش رومنفجرکردپس به گور پدرت میخندی اگه به کسی که از اسم قرآن سوء استفاده کرده بگی متجاوز قرآنی     «مارلون کماندو»

https://twitter.com/marloncommando/status/957146573720424448?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Eph.telegra.Telegraph.Share

https://telegram.me/hashtageram

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*