هسته ای شدن زمان شاه

براستی چرادرزمان شاه وقتی ایران بزرگترین خریدارو وارد کننده ادوات نظامی ازآمریکا بود،هیچ اشکالی نداشت، ما امروز همان آمریکاییها میگویند:ازتوسعه نظامی ایران نگرانیم.براستی چرا درزمان شاه خودشان میخواستند برای ایران طی طرحی ۲۰ ساله نیروگاه هسته ای بسازندوشروع به ساخت هم کردند،اما امروزمیگویند:ممنوع است وتحریممان میکنند.دلیل روشن است، آن زمان دلارنفتی میدادیم ومثل سعودی های امروزی سلاح میخریدیم،اما اکنون خودمان توانایی ساخت وتولیدانبوه داریم.دلیل روشن است، ارتش ایران راهزاران مستشارآمریکایی مدیریت میکرد،ارتش قوی بوداما اختیارش دست چه کسی بود؟اگراستقلال داشت پس چرانتوانست با قدرت نظامی مانع ازجدایی بحرین از ایران شود؟دلیل روشن است، درزمان شاه اتمی شدن ایران یعنی مونتاژ،یعنی خریدن فناوری و مهندس،وسود برای شرکتهای خارجی، اما وقتی خودمان ساختیم وبه فناوری آن دست پیدا کردیم دیگراجازه نمیدهند.اینهاهمه یک عنوان را به ذهن میرساند،اولین چیزی که انقلاب بدنبال آن بودودرپهلوی وجود نداشت:استقلال یک ملت بود.

مباهله قرن۲۱ :         https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*