هدف اصلی زندگی

استاد فاطمي نيا:مرحوم ايت الله شيخ محمدبهاري كه از كبار عرفا بود در مكتوبات خود مينويسد:"يك لحظه از عمر ما معادل است با كل عالم و ما فيها"قدر تمامی لحظات زندگی را باید بدانیم وصرف تحصیل رضایت محبوب کنیم؛ این بدان معنا نیست که مثلاًدیگر سفر نرویم ، تفریح نکنیم و… ، با معارف نباید مقدس بازی کرد!! مقصود این است انچه در زندگی مان باید هدف باشد ، آخرت و کسب رضایت خداست؛ اگر هم تفریح و ورزش و… میکنیم برای حصول نشاط و توانایی به جهت همان هدف اصلی است.بعضی از ما به این امور موضوعیت میدهیم؛ مثلاًتمام زندگی جوان میشود ورزش و تفریح! و یا برای فرد دیگر پول درآوردن میشود هدف اصلی در زندگی!اینها همه باید باشد ولی این صحیح نیست که به انها موضوعیت بدهیم و بیش از حد خودشان بهشان بهاء دهیم.  . http://t.me/fateminia 

http://axnegar.fahares.com/axnegar/33Ur7UIMhwvp37/155255.jpg

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*