نکته ای درباره حدیث مباهته

نکته ای درباره حدیث مباهته

امشب داشتم فکر می کردم جدا از بحث صحت سند حدیث مباهته که اصالتش به دلائلی قابل تشکیک است دو نکته در این حدیث هست که گویا تاکنون نظر کسی را جلب نکرده: نخست اینکه تعبیر أهل الریب والبدع به چه معناست؟ چرا این دو کنار هم قرار گرفته؟ مگر اگر کسی ریبی داشته باشد لزوماً به معنی اهل بدعت بودن است. شاید اهل الریب تحریف اهل الرأی باشد که در سنت اصحاب حدیث سنی و ادبیات ملل و نحل نگاری با اهل البدع کم و بیش سازگاری داشته، ثانیاً اینکه اصطلاحات اهل البدع و بدعت از اصطلاحات سده دوم قمری به بعد است و جدا از احادیث غیر معتبر و دروغین اصحاب حدیث سنی که بارها از تعابیر بدعت و اهل البدع در روایات نبوی سخاوتمندانه استفاده کرده اند استفاده از این تعابیر در زمان حضرت رسول از نقطه نظر تاریخی ایراد دارد.  ضمناً این نکته را هم عرض کنم که احادیثی که از حضرت رسول با تعبیر اذا رأیتم من بعدی… نقل شده و معمولا مورد توجه اصحاب حدیث و حنابله بوده غالباً مشکل تاریخی و سندی دارد و معتبر نیست.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*