نژادپرستی مدرن درجایی که مدعی حقوق بشرواحترام به عقاید دیگران است

روز مجازات مسلمانان درلندن

نامه‌هایی درلندن به خانه‌هافرستاده می‌شودکه ازمردم می‌خواهد درسوم آپریل که از طرف فرستادگان نامه‌ها به روزمجازات مسلمانها نامگذاری شده است،به اذیت وآزارمسلمان پرداخته وامتیازدریافت کنند.

جوایزی بر اساس اقدامات وامتیاز ها داده می‌شود:

به عنوان مثال:صد امتیازبرای کتک زدن مسلمان ۲۵ امتیاز برای کشیدن حجاب۵۰۰ امتیاز برای اذیت مسلمان با تفنگ و چاقو ۱۰۰۰ امتیازبرای سوزاندن یابمب گذاری درمسجدو…..این اقدام نژادپرستانه بطورگسترده تبلیغ میشود، درجایی که مدعی حقوق بشرواحترام به عقاید دیگران است. شعارآزادی عقیده و بیان اروپایی تحفه ای است برای روشنفکران جهان سومی که مبهوت پیشرفت تمدن مادی غربند.

مباهله قرن۲۱           https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*