نقش زنان را ببینیم

پای یک زن هم در میان است!

زنان غالباًدر تاریکی به سر می برند، دیده نمی شوند. کمتر، از سهم زن ها در موفقیت ها و سقوط ها سراغ می گیرند، هر چند این دیده نشدن، از نقش و سهم آنها کم نمی کند.

سه نمونه و مثال:۱-کتابهای زیادی منتشر شده است که در آن،سرداران و فرماندهان به روایت همسرانشان معرفی شده اند. در این کتابها، زنان، غالباً«موضوع» نیستند.این کتابها، شرح احوال خود زنان را دربرنداردواحساسات، سختی ها و نوع نگاه زنِ مرارت دیده را توصیف نمی کند.

۲-درهمایش ها ازمفاخرعلمی و هنری و آثارشان یاد می شود، اما از همسرانشان، نه و این،واقع بینانه وعادلانه نیست.حتی آنجاکه کار،«فردی»به نظرمی رسد،یک نوع «تعاون» مغفول وجود دارد.

۳- این مورد درباره نقش منفی زنان است. کاش با مفسدین اقتصادی مصاحبه صورت می گرفت، از انگیزه های شخصی آنها سوال می شد. شاید توقعات اعضای خانواده در تیز کردن دندان طمع مفسدان بی تاثیر نبوده است!

برای اینکه جامعه سالم تری داشته باشیم باید سهم زنان را ادا کنیم، نقش زنان را ببینیم.

http://t.me/babaee_ehsan

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*