نصب وزیر امور تنهایی در انگلیس

خبرگزاری انگلیسی رویترزدرخبری تکان دهنده اعلام کرد که به علت بالارفتن تعدادافرادی که مجبورهستند به تنهایی زندگی خود رابگذرانند، دولت انگلیس وزارت جدیدی به نام وزارت امورتنهایی درست کرده و خانم Tracey Crouch را به عنوان وزیر آن منصوب ساخته است. این خبرگزاری می افزاید که اکثر افراد مسن در انگلیس مجبورهستند که تنها زندگی واین وضع اسف بار زندگی سبب انواع بیماری ها و مشکلات روحی و اجتماعی گردیده است.این خبرگزاری در ادامه آورده است که وضعیت به حدی رسیده است که هرروز بین ۱ تا ۵ نفرازمراجعین به پزشکان درانگلیس درواقع کسانی هستند که از فرط تنهایی و بی کسی تنهاراه نجات خودرادراین دیده اند که به بهانه مریضی به مطب بیایندوچنددقیقه باپزشک صحبت کنند بلکه ازتنهایی دیوانه کننده خود دربیاینداین وضعیت وقتی تکان دهنده ترمی شودکه طبق آمار ۲۰۰ هزارنفردرانگلیس دریک ماه گذشته حتی بایک نفرچند دقیقه صحبت نکرده اند(یک لحظه لطفاًفقط فکرکنیدکه قراراست یک ماه وشاید یکسال شما چنین باشید. حتی فکرش هم!!!)اماعلت اصلی تنهایی مردم درانگلیس چیست؟مقالات متعددی در این باره در اروپا به چاپ رسیده است که یکی از تامل برانگیزترین آنها مقاله روزنامه تلگراف چاپ لندن (منبع دوم) است که در تحلیلی عجیب می گوید که این تنهایی حتی درمیان جوان ها هم ریشه دوانده وعلت اصلی آن چند موضوع است:

۱. نداشتن رفیق صمیمی                ۲. استفاده ازشبکه های اجتماعی

۳. فشارهای مدرسه وفضای جدید دانشگاه                 ۴. شرائط سخت کاروعدم تفریح

نکته آخرازرویترز: اولین بار جو کاکس Jo Cox که یکی از سیاستمداران حزب کارگرانگلیس وعضو پارلمان بود، این بحث را مطرح کرده که باید به این وضع تنهایی فزاینده درانگلیس رسیدگی شود.اما جو کاکس به وسیله افراد جناح راست انگلیس سال گذشته به قتل رسید!!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*