نخست وزیر انگلیس وعربهای خلیج

واقعاًوقتی نخست وزیر انگلیس اینطور با عربهای خلیج میشینه و علناًآنها را برای حمله به ایران تشویق و متحد میکنه ، چرا باید این کشور در ایران سفیر داشته باشه؟! نمیگیم رابطه را قطع کنید ولی چرا سطح روابط را کاهش نمی دهید؟!

خب سفیرانگلیس را بیرون کنند و به یک کارداروچند کارمند اکتفا شود.کیست که نداند صدها کارمند و دیپلمات انگلیسی در تهران یعنی « تیمهای جاسوسی و توطئه گرهای دارای مصونیت سیاسی»؟! حضور اینها در آستانه انتخابات چه توجیهی دارد وقتی نخست وزیر انگلیس علنا به تحریک عربها برای حمله به ایران مشغول است؟!

من فکر کنم تنها توجیهش اینست که بعضی ازمسؤولان فرزندانشان را به انگلیس فرستاده اند و نگران اولاد نازپرورده شان هستند. یعنی منافع آقازاده های کثیف،طبق معمول برمنافع و عظمت ایرانیان ترجیح دارد!!واقعاًچه باید گفت به برخی از مسؤولان فاسدوشایدوابسته که منافع ملت را فدای اطرافیان خود می کنند؟

http://t.me/GgaroGhati

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*