نتیجه دوستی با آمریکا در فیلم برنج خونین

بخشی از فیلم برنج خونین درباره وارد کردن آفت کرم ساقه خوار توسط آمریکا با همکاری وزارت کشاورزی پهلوی که بلا جان کشاورزی برنج کشور شده است اگر تروریسم یعنی حمله بیولوژیک به محصولات کشاورزی برای وابسته کردن کشورها به واردات، تراریخته هم از همین جنس استبخشی از فیلم برنج خونین درباره وارد کردن آفت کرم ساقه خوار توسط آمریکا با همکاری وزارت کشاورزی پهلوی که بلا جان کشاورزی برنج کشور شده است اگر تروریسم یعنی حمله بیولوژیک به محصولات کشاورزی برای وابسته کردن کشورها به واردات، تراریخته هم از همین جنس است

شقایق صالحپور

https://eitaa.com/rahe_mirza

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*