نتیجه داشتن تیم حفاظتی قوی

نکته مهمتر اینکه هاشمی رفسنجانی، تیم حفاظت قوی و وفاداری داشت که توسط خودش گزینش شده بود. با این تیم حفاظتی، هیچ کس جز خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی نمی توانسته به او نزدیک شود بنابر این اگر کسی در مرگ هاشمی ۸۲ ساله – آن هم در استخر فرح یا استخر خودش – متهم باشد، آنهایی هستند که به راحتی از تیم حفاظت عبور می کردند…

کانال حمید رسایی    https://eitaa.com/rasaee

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*