نام قاضی‌زاده هاشمی در تاریخ بهداشت و درمان کشور ماندگار خواهد بود.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:نام قاضی‌زاده هاشمی در تاریخ بهداشت و درمان کشور ماندگار خواهد بود.

افتخارات قاضی زاده هاشمی:

_چشم بستن بر استفاده از ذرت حیوانی در تولید پفک

_صدور مجوز واردات روغن پالم

_صدور مجوز استفاده از محصولات تراریخته

_بستن دهان منتقدان، پزشکان مستقل و برنامه های پرمخاطب منتقد جامعه پزشکی در تلویزیون

_ورشکستگی بیمارستان‌های دولتی و بیمه ها با طرح تحول سلامت

_افزایش صدها برابری هزینه های درمانی مردم

_افزایش صدها برابری درآمد پزشکان و متخصصان و شکستن کمر بیمه ها زیر بار فشار پرداختی سنگین به پزشکان

_رهاکردن وزارتخانه و چسبیدن به کار واردات لنز چشمی

_جراحی در مطب شخصی در ساعات کاری وزارتخانه

_ایجاد مافیای واردات واکسن های خطرناک و ممنوعه توسط همسر او

_گذاشتن وثیقه پنجاه میلیاردی برای ابر مفسد سیاسی و اقتصادی کشور، حسین فریدون

_تحت نظر پزشک اعصاب بودن به اذعان خود او

_توهین و فحاشی به زیردستان خود

_ایجاد طبقه ی پزشکان تاجر از خدا بی خبر _‌دخالت در احکام قضایی حتی در مورد پزشکان قاتل و جنایتکار

و آخرین خیانت او هم پس از استعفایش آشکار شد: مجوز تاسیس دانشکده های خصوصی پزشکی به افراد سرمایه دار و متمول جامعه به صرف داشتن پول…و این سیاهه فقط بخشی از شجره ایست که قاضی زاده هاشمی از خود به یادگار گذاشته و قطعا نامش در تارک تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند.       https://eitaa.com/rahe_mirza

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*