مگر می شود بين حسين و يزيد، تنش زدايى كرد؟

امروز ما و غرب، هر دو از مردم سالارى و حقوق بشر و پيشرفت و آزادى دم می زنيم، شباهت هايى هم بين ما وجود دارد، اما در كنار اين شباهت ها، تضاد هاى غير قابل علاج و غير قابل تأويل هم وجود دارد. اين تضادها را بعضى ها نمی خواهند ببينند. اين تضادها ما را در دو صف مقابل قرار داده است. قصد ما فتنه راه انداختن نيست، اما عده اى مرتب می گويند تنش زدايى كنيد! مثل اين كه امام و شهيدان آمدند و تنش درست كردند، حالا يك عده اى می خواهند تنش زدايى كنند. كدام تنش؟ دفاع مظلوم در برابر ظالم، خود به خود تنش درست می كند. كسى پروژه اى براى ايجاد تنش نداشته، اما وقتى مظلوم در برابر ظالم می گويد، نه!، اين شروع تنش است. اگر تنش نمی خواهى بگو آرى! سرت را پايين بيانداز و پس گردنى بخور، اين جورى تنش درست نمی شود. تنش زدايى به معناى مبارزه با ساديسم و دشمن سازى بيخودى ،مورد قبول است، اما تنش زدايى به معناى اين كه ما يك حرف هايى زديم و غلط كرديم كه زديم و حرفهايمان را پس می گيريم، خون شهيدان هم هدر رفت كه رفت، قابل قبول نيست.تازه خيال كرديد كه اگر اين حرف ها را بزنيد و يك قدم برويد عقب، تنش تمام می شود؟ تنش و فشار از جانب دشمن، دو برابر می شود، تا سه قدم ديگر ما را به عقب نشينى وادار كنند. بايد زانو بزنى، دست ببوسى، كفش اش را بليسى و بگويى غلط كردم براى هر چه كه گفتم و هر چه كه نگفتم و بايد می گفتم! تازه باز هم از تو نخواهند گذشت، تو بايد بشوى مايه عبرت بقيه، كه ديگر ملت ها بفهمند عاقبت كسى را كه يك بار جرأت كند و جلوى آن ها بايستد. اما اگر بايستيم، با رعايت عقل و اعتدلال، بدون افراط، ولى واقعاً بايستيم، آن وقت خواهيد ديد حرف امام را كه می گفت، اين قدرت هاى استكبارى مثل سگ می مانند، اگر بروى عقب می آيند جلو، اما اگر بايستى، ديگر جلو نمی آيند.

اگر كسانى عزت و منافع ملى را می خواهند، با ايستادگى به دست می آيد.

عقب نشينى ، منافع ملى را به باد خواهد داد. حتى اگر به فكر منافع باشيد و به فكر حقيقت و فضيلت هم نباشيد، راه ، همين راه است. شما تا ايستاده ايد، عزت داريد. اين صف بندى به صورت مصنوعى درست نشده، صف بندى بين حق و باطل، جنگ بين فقر و غنا، جنگ عدل و ظلم، جنگ تاريخى است و از هابيل و قابيل بوده و تا قيام قيامت خواهد بود. تنش بين هابيل و قابيل، تنش بين على و معاويه، تنش بين حسين و يزيد را كسى به طور مصنوعى ايجاد نكرده، اين دو تفكرند كه با هم به طور طبيعى تضاد دارند. مگر می شود بين حسين و يزيد، تنش زدايى كرد؟ مگر اين كه حسين تسليم شود،اما حسين گفت: “هيهات من الذلة”  “جهاد براى بازسازى مفاهيم اسلامى١” سال١٣٨٣

کانال نشر مردمی آثار استاد رحیم پور ازغدی   https://eitaa.com/Ostad_Rahimpour_Azghadi

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*