منبری ها در سخنان خود توجه کنند

در رابطه با  سخنان این شیخ در ادامه توضیحاتی خواهیم داد

اسلام ملکی:اگر با سند صحیح نقل شده ما سکوت می کنیم وگرنه به نظر میاد این از معصوم (ع) صادر نشده چون تمرکز روی زیبایی مادی و زنانه فاطمه( س) است و دعوای عامیانه بین آدم و حوا.به نظرم داستانش تخیلی است که در قالب روایت ارائه میشه.اگرهمینطوری کلی میگفت: « نه تنها زیبایی معنوی بلکه زیبایی مادی فاطمه (س) دربهشت ازهمه حوریان بیشتر است» ممکن بود معصوم فرموده باشند ولی اینکه « تمرکز کلام بر زیبایی مادی زنانه » باشه و به سمت جزئیات برود ، به نظرم اهل بیت (ع )بعید است چنین سخنی درباره مادرشان بگویند.قاعدتاًچنین چیزی را دستکم در مقابل مردمانی که با فاطمه س نامحرم هستند نمی گفتند.وقتی به منابع مراجعه وجستجو می کنیم،می بینیم:این روایت را اربلی در کشف الغمة (قرن ۷) از کتاب « الآل » نوشته « حسین بن احمد بن خالویه » متوفای ۳۷۰هجری نقل کرده است. این دو نویسنده ثقه هستند ولی در سند روایت نام « ابو عبدالله الحنبلي » آمده که ناشناس است و قاعدتاًازاهل سنت باشد.به هرحال این روایت فاقدسندمعتبراست ضمن اینکه ادبیات آن بیشتر به داستانهای تخیلی شباهت دارد.ضمناًدرادامه داستان آمده که فاطمه(س)دو گوشواره و یک تاج نورانی داشتند که آن تاج درواقع امیرالمومنین(ع)بودند و دو گوشواره نیزحسنین(ع)هستندوطبعاًاین توصیف اگر تنقیص حسنین(ع) نباشد دستکم تنقیص علی(ع)است.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*