مسئول اوضاع آشفته فضای مجازی در کشور کیست؟

در حوزه زیر ساخت و بسترهای فضای مجازی در حوزه ایجاد شبکه های اجتماعی بومی و امن ، در حوزه تولید محتوای فاخر و انقلابی و....نصرالله جهانگرد ،ابوالحسن فیروزآبادی ، جهرمی ،فتاحی ،منصور امینی در چند سال اخیر مسئولیت های مهم و کلانی داشته اند وطبق شواهد همه دیدگاه مشترکی در حوزه فضای مجازی دارند.... به مردم توضیح دهند که چرا اوضاع فضای مجازی کشور اینقدر آشفته و ولنگار است که اینگونه دشمنان بر مدیریت افکار عمومی کشور مسلط شده اند.... در سالیان گذشته بودجه های کلانی در حوزه فضای مجازی در مجموعه های زیر نظر این افراد هزینه شده است. نتیجه چه بوده است؟در حوزه زیر ساخت و بسترهای فضای مجازی در حوزه ایجاد شبکه های اجتماعی بومی و امن ، در حوزه تولید محتوای فاخر و انقلابی و….نصرالله جهانگرد ،ابوالحسن فیروزآبادی ، جهرمی ،فتاحی ،منصور امینی در چند سال اخیر مسئولیت های مهم و کلانی داشته اند وطبق شواهد همه دیدگاه مشترکی در حوزه فضای مجازی دارند….

به مردم توضیح دهند که چرا اوضاع فضای مجازی کشور اینقدر آشفته و ولنگار است که اینگونه دشمنان بر مدیریت افکار عمومی کشور مسلط شده اند….

در سالیان گذشته بودجه های کلانی در حوزه فضای مجازی در مجموعه های زیر نظر این افراد هزینه شده است. نتیجه چه بوده است؟

https://eitaa.com/sarbazegomnam

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*