مروریک گزارش در‌موردعملکردجریان شیرازی ها

هالرسون میگوید: "جریان شیرازی" به عنوان بهترین کاراکتر برای ایفانمودن نقش طرفداران امام حسین(ع)ومقابله بایزیدساختگی وی یعنی نظام جمهوری اسلامی می‌تواندایفا کند.

ماجرا ازآنجا آغاز شدکه شبکه رسمی وابسته به بیت شیرازی دربحبوحه حوادث واغتشاشات دی ماه اقدام به انتشارفایلی تصویری در خصوص اظهارات سید حسین شیرازی با محوریت تخریب اندیشه ولایت فقیه ودفاع مقدس نمود.درنهایت با دو باراحضاروی واستنکاف ازحضوردردادسرای ویژه روحانیت، وی دستگیرشدوپس ازتجمعات واعتراضاتی درعراق،  چند روز پیش سفارت جمهوری اسلامی ایران درمقابل چشمان پلیس انگلیس ودرپخش زنده شبکه تلویزیونی فدک مورد تعرض قرارگرفت.جدای ازهمه حواشی بازخوانی مقاله جفری هالورسون (Jeffry Halverson)استادیارگروه فلسفه ومطالعات مذهبی در دانشگاه کارولینای جنوبی با عنوان " یک ضد روایت برای حکومت ایران" برای تحلیل اتفاقات این روزهاکافی است.

جفری هالرسون با انتشار این مقاله در سایت مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه آریزونا معتقد است که راهکارهای سخت و نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران چندان کارایی نداشته و موضوع براندازی نرم را همچون سایر استراتژیست های امنیتی به عنوان بهترین راهبرد پیشنهاد می دهد.وی در این خصوص عنوان می کند که برای موفقیت در برابر حکومت ایران باید روایت کربلا را برای نظام ایران به یک ضد روایت تبدیل کنیم. بدین صورت که "تمامی امکانات خویش را برای یزدی معرفی کردن حکومت ایران مورد استفاده قرار دهیم."وی معتقد است باید روایت کربلا را به صورت واژگونه و با محوریت شیرازی هاوحکومت جمهوری اسلامی به مورد بهره برداری قراردهیم. وی می نویسد:

یک ضدروایت مؤثربایدسه چیز را دارا باشد.

۱-ادعاهای داستان اولیه واصلی را توسط واژگون جلوه دادن واز نو طرح ریزی کردن قیاس ها و تشابهات منتشر کندونفوذدهد.

۲-درمورد حقانیت آن شک ایجاد کند

۳-آنها را با یک روایت و داستان از واقعه ای بزرگترجایگزین نماید.

درنهایت وی عنوان می کند:روایت کربلاپتانسیل کافی برای تحقق هر سه مورد ذکر شده، علیه رژیم کنونی ایران دارا است.

هالرسون میگوید: "جریان شیرازی" به عنوان بهترین کاراکتر برای ایفا نمودن نقش طرفداران امام حسین(ع)و مقابله با یزید ساختگی وی  یعنی نظام جمهوری اسلامی می تواندایفاکند.این اندیشمند امنیتی برای اثبات مناسب بودن این نقش برای جریان شیرازی، دلایل متعددی راعنوان می کند از جمله :

سید بودن رهبر این جریان،اهل کربلا بودن اکثر طرفداران این طیف،منتقد نسبت به حاکمیت ایران

وی درنهایت دوره زمانی ایده آل برای انتشار چنین پیام هایی راماه محرم وروزهای منتهی به روزعاشورا دانسته ومی نویسد: "این زمانی است که مسلمانان شیعه بیشتر به لحاظ عاظفی، معنوی و جسمی از روایت کربلا آگاه هستند و هر گونه تلاش برای از بین بردن انتشار این پیام یا سرکوب حامیان شیرازی، تنها روایت کربلا را از اذیت و آزارهای سیاسی رژیم ایران و بازیگری آنها در نقش یزدی ستمگر تغذیه و تقویت می کند."هالرسون در پایان این مقاله طی طرحی به سنای آمریکا عنوان می کند که برای کمک به این جریان باید در حوزه وسائل ارتباطات جمعی همچون شبکه های ماهواره ای، اینترنت و سایت های خبری کمک هایی ارائه شود و شیرازی ها را برای انجام این پروژه مناسب ترین گزینه معرفی می کند.اما نگاهی به صحنه عملیاتی و میدانی جریان شیرازی طی روزهای اخیر به تنهایی کافی است تا رد پای طراحی فوق را ارزیابی کنیم.کلیدواژه حکومت یزیدی از جمله کلیدواژه هایی است که توسط ابزارهای رسانه ای این جریان و همسو با پروژه فوق در حال استفاده است.از سوی دیگر تأکید بر عنصرمظلومیت یکی دیگر از راهبردهای این جریان برای پیش برد این پروژه است. اخیراً نیز در خصوص سید حسین شیرازی تاکید بر مظلوم نمایی در دستور کار قرار گرفته است و این طراحی در حالی است که این جریان در فعالیت های ماهواره ای  و تبلیغی خود در سایر کشورها به حاکمیت و قوانینشان احترام می گذارد. روندی که در خصوص حاکمیت و قوانین جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها مورد خدشه قرار گرفته است.تأکیدافراطی بر اسلام برائتی نیزازجمله مؤلفه های است که می تواند دربلندمدت به طراحی های استکباردرمنطقه یاری رساند. در فضایی که جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با فهم تفاوت هاواحترام به برادران اهل سنت درداخل وخارج ازکشور، معادلات منطقه را به سمت مقابله با دشمن پیش برد، جریاناتی از این دست می توانند به عنوان تشدیدکننده اختلافات شیعیان و اهل سنت به جنگ فرقه ای درمنطقه دامن بزنند.

موسسه پژوهشی یاسین عصر     https://t.me/joinchat/AAAAAD8JcyKcKH8qUNM2kw

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*