مردم نسبت به دوران شاه بدترشده اند؟

استاد سید محمدمهدی میرباقری:«بعضي‌ها می‌گويند مردم بد شده‌اند،درحالي که اينگونه نيست؛ فشارشيطان خيلي زياد است.سي سال قبل اين امکانات دراختيارنبودواگرکسي مي‌خواست گناهي بکندبايدتلاش مي‌کرد،امادرحال حاضر،مهیج‌ترین صحنه‌هاي شهواني ياصحنه‌هايي که انسان رابه دين بدبين مي‌کنندکاملاًدراختيارهمه جوانهاست. اگرکسي دراين فضابخواهد پاک باشد،بسيارمشکل است.طهارتي که درنفوس ودرجوان‌ها ديده مي‌شود به دليل توجه به اهل بيت(ع)ونيزعنايت امام زمان(عج) است.اين جمع جوان‌ها هستند که درروزعاشورا و تاسوعا مي‌آيندومجلس امام حسين(ع) را گرم مي کنند.اينهاهستندکه جمکران وحرم امام رضا(ع)راپرمي‌کنند،بنابراين فضا بسيارخوب است واين خوبي هم به علت محرم و صفراست که اسلام را زنده نگه داشته است».

مباهله قرن۲۱          https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*