لبخند دیپلماتیک

خندیدن و بشاشیت هر چند ارزش است اما دنیای دیپلماسی آداب خود را دارد و قهقهه در شأن یک دولتمرد آن هم در ترازی عالی‌رُتبه نیستخندیدن و بشاشیت هر چند ارزش است اما دنیای دیپلماسی آداب خود را دارد و قهقهه در شان یک دولتمرد آن هم در ترازی عالی‌رُتبه نیست! خنده در دنیای سیاست مشتمل بر لبخند و تلخند و زهرخند و نیشخند است،متانت و وقار و تشخص اصلی‌ترین توقع از یک دیپلمات عالی رتبه آن هم در نشست‌های عالی سیاسی و دیپلماتیک با طرف‌های خارجی است.نهاد دیپلماسی دولت «تدبیر و امید» مذاکره که بلد نبود مبارزه هم که بلد نیست.کاش لااقل مشق خندیدن و درست خندیدن می‌کرد. داریوش سجادیخنده در دنیای سیاست مشتمل بر لبخند و تلخند و زهرخند و نیشخند است،متانت و وقار و تشخص اصلی‌ترین توقع از یک دیپلمات عالی رتبه آن هم در نشست‌های عالی سیاسی و دیپلماتیک با طرف‌های خارجی است.نهاد دیپلماسی دولت «تدبیر و امید» مذاکره که بلد نبودمبارزه هم که بلد نیست.کاش لااقل مشق خندیدن و درست خندیدن می‌کرد.  داریوش سجادی

https://eitaa.com/dariushsajjadi1344

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*