قرآن از نظر وُلتر،فیلسوف فرانسوی

اگرقرآن وانجیل رابه یک فرد غیرمتدین دهند،اوحتما اولی راانتخاب می‌کند،زیراکتاب محمدافکاری راتعلیم می‌دهدکه به اندازه کافی برمبانی عقلی منطبق است.

 وُلتر،فیلسوف فرانسوی      http://t.me/FarhikhteganDaily

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*