قتل عُمر بن خطاب در ماه ذي‌الحجة بوده است، نه ربیع‌الأول؛

تاریخ قتل عُمر بن خطاب در تمام منابع تاریخی -اعم از شیعه و سنی- بدون استثناء در ماه ذی‌الحجه و در روزهای آخر این ماه گفته شده است.اختلاف اقوال در تعیین دقیق روز است؛ روز زخمی شدن و روز فوتش.خنجر خوردنش را اکثر قریب به اتفاق مورخان و تقریباً به اجماع، در بامداد روز چهارشنبه ٢٦ ذی‌الحجه سال ٢٣ق گفته‌اند.و فوتش را اغلب سه روز پس از زخمی شدنش دانسته‌اند.شروع خلافت عثمان را نیز همگی در ابتدای ماه محرّم گفته‌اند.بهرحال شهرت جرح و قتل عُمر بن خطاب در ماه ربیع‌الأول، پایه و استنادی علمی ندارد و بر خلاف اجماع مورخان و لذا فاقد اعتبار است.  موسوعة التاريخ الإسلامي ٤: ٢٩٩ و ٣٠٠.

جهت تسهیل مراجعه به منابع، عنوان برخی منابع کهن و نیز برخی منابع میانی و متأخر که به ذکر تاریخ قتل عمر بن خطاب یا تاریخ شروع خلافت عثمان پرداخته‌اند در پی آمده است:

– الطبقات الكبرى (ابن سعد، ٢٣٠ق)، ج٣، ص٣٦٤ و ٣٦٥؛

– تاریخ خليفة بن خياط (٢٤٠ق)، ص١٠٩؛

– التاريخ الصغير (بخاري، ٢٥٦ق)، ج١، ص٧٥؛

– أنساب الأشراف (بلاذري، ٢٧٩ق)، ج١٠، ص٤٣٩؛

– تاريخ اليعقوبي (٢٨٤ق)، ج٢، ص١٥٩؛

– المعجم الكبير (طبراني، ٣٠٦ق)، ج١، ص٧٠، ح٧٢، ٧٣ و ٧٤؛

– تاريخ الطبري (٣١٠ق)، ج٣، ص٢٦٥ و ٢٦٦؛

– همان، ج٤، ص١٩٣؛

– التنبیه والإشراف (معسودي، ٣٤٦ق)، ص٢٥٠ و ٢٥٣؛

– مروج الذّهب (مسعودي، ٣٤٦ق)، ج٢، ص٣٠٤ و ٣٣١؛

– مسار الشيعة (شيخ مفيد، ٤١٣ق)، ص٢٣؛

– الإستيعاب (ابن عبد البر، ٤٦٣ق)، ج٣، ص١١٥٢؛

– تاريخ مدينة دمشق (ابن عساكر، ٥٧١ق)، ج٤٤، ص٤٦٤ و ٤٦٧؛

– الكامل في التاريخ (ابن أثير، ٦٣٠ق)، ج٣، ص٥٢؛

– وفيات الأعيان (ابن خلكان، ٦٨١ق)، ج٣، ص٤٣٩؛

– العدد القوية لدفع المخاوف اليومية (علي بن يوسف حلي(برادر علامه حلي)، حدود ٧٠٥ق)، ص٣٢٨؛

– الوافي بالوفيات (صفدي، ٧٦٤ق)، ج٢٢، ص٣٠٤؛

– البداية والنهاية (ابن كثير، ٧٧٤ق)، ج٧، ص١٥٥ و ١٥٦؛

– مجمع الزوائد (هيثمي، ٨٠٧ق)، ج٩، ص٧٩؛

– فتح الباري (ابن حجر عسقلاني، ٨٥٢ق)، ج٩، ص١٥؛

– المصباح (جُنة الأمان الواقية وجَنة الإيمان الباقية) (شيخ إبراهيم كفعمي،٩٠٥ق)، ص٥١١ و ٥١٥؛

– بحار الأنوار (علامه مجلسي، ١١١١ق)، ج٥٥، ص٣٧٢؛

– الكُنى والألقاب (شيخ عباس قمي، ١٣٥٩ق)، ج٣، ص١٦٧؛

– مستدرك سفينة البحار (شيخ علي نمازي شاهرودي، ١٤٠٥ق)، ج٢، ص٢١٦؛

استاد محمّد هادی یوسفی غروی :  https://t.me/Yusufi_Gharawi

کانال درس‌های رجال استاد:      https://t.me/rejalYousofiGharavi

بررسی روایات و احادیث    https://t.me/shenakhtehadis

ایتا:  http://eitaa.com/Yusufi_Gharawi

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*