قبول INSTEX یعنی ابطال برجام وزارت خارجه حواسش هست ؟

رونمایی سه کشور اروپایی از ساز و کار موسوم INSTEX، پیش از هر چیز به مفهوم اعلام ابطال و انقضای برجام است. اروپا بدین ترتیب تصریح می کند که تعهدات برجامی خود را پایان یافته می داند.همزمان وقتی وزارت خارجه ما نیز از این ابزار مالی نمادین اما فاقد حداقل ارزش اقتصادی استقبال می کند و آن را به جای بدهکاری اروپا و بدعهدی های آن می پذیرد، عملاً پذیرفته به اجرای یکطرفه  تعهدات برجامی ادامه دهد اما اروپایی ها دیگر چیزی به عنوان تعهدات برجامی بر گردنشان نباشد

قبول INSTEX یعنی پذیرش ابطال رسمی برجام و صفر انگاشتن همه هزینه ها و خسارت های ایران در آن. آیا وزارت خارجه و احزاب و رسانه های برجامی، این معنا را می دانند و با توجه، از INSTEX استقبال می کنند یا بی خبرند اما رندی اروپا را در عمل امضا می کنند؟برداشتن تحریم های مالی و بانکی و نفتی و بیمه ای، بر اساس اظهارات صریح آقایان روحانی و ظریف و عراقچی، جزو تعهدات برجامی اروپاست اما اکنون در حالی که حتی بقیه کشورهای اروپایی هم INSYEX را حمایت و همراهی نمی کنند، سه کشور آلمان و فرانسه و انگلیس می گویند قرار است بدون اینکه با تحریم های آمریکا تعارض داشته باشند، امکان فروش غذا و دارو به ایران در ازای پول دریافتی از دیگر کشورهای خریدار نفت ایران را فراهم کنند.

اساساً روش مبادله نفت در برابر غذا و دارو، نیازی به اینستکس و اس پی وی نداشت. اما اروپایی ها با این بازی جدید، تعهد خرید نفت را نیز که در SPV محتمل بود، منتفی کرده اند. البته آنها اجرای همین وعده تقریبا هیچ و بی ارزش اینستکس را هم مشروط به اجرای کامل مطالبات اکشن پلی FATF از ایران (CFT و پالرمو) کرده اند. ضمنا گویا قرار است بیانیه اروپا درباره اظهار نگرانی جدی نسبت به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران هم منتشر شود که متضمن گروکشی و شرط گذاری های جدید است.برجام، فارغ از سود و خسارت طرفین، یک معامله بود و تعهدات اروپا و آمریکا باید در ازای امتیاز دریافت شده، تمام و کمال انجام می شد. اما ترامپ با خروج از برجام، مسئولیت آمریکا را منتفی کرد؛ با این اطمینان و تضمین صریح آقایان روحانی و ظریف، که با وجود عهد شکنی آمریکا، ایران از برجام خارج نمی شود از نگاه آمریکا، خروج از برجام، موجب امکان چانه زنی دوباره اروپا برای مطالبه امتیازات مد نظر کاخ سفید از ایران می شود. اروپا نیز همین نقش را ایفا می کند.روشن است که روحانی و ظریف و هر مدیر دیگری، اگر به جای زدن به دهان سه دولت عهد شکن اروپایی می خواهند به  قمار صد در صد باخت ادامه دهند، باید با صراحت ابطال و مرگ کامل برجام را اعلام کنند و بگویند که در بازی مار و پله غرب، بعد از دادن همه امتیازها، به خانه صفر برگشته اند و می خواهند پس از شش سال فرصت سوزی، این مسیر خسارتبار را دوباره از صفر  آغاز کنند. بدون اعلام ابطال برجام، نمی توان بسته پوچ INSTEX را پذیرفت.

به هر صورت، اکنون باید حتما انجام تعهدات برجامی از سوی کشورمان مطلقا متوقف شود. اما اروپا با ۹ ماه فرصت سوزی عمدی و سپس تنزل چند باره تعهدات برجامی به SPV و سرانجام بسته حقارت آمیز INSTEX، اصرار دارد از وزارت خارجه ما برای گواهی فوت برجام  و بی حساب شدن بر سر آن امضا بگیرد و ضمنا ما را به تعهدات یکطرفه، ملتزم نگاه دارد.قبول INSTEX یعنی قبول ابطال برجام از سوی طرف های بدعهد غربی بدون دریافت خسارت و حقوق خود. آیا وزارت خارجه حواسش به خدعه جدید اروپا هست؟ شاید هم کسانی بدشان نیاید تاریخ مصرف برجام  را بدون عایدی آن منقضی اعلام کنند و حرف آمریکا و اروپا را تکرار نمایند که بیایید از نو هزینه بدهید و دوباره برجام جدیدی را برای همان توقع لغو تحریم ها امضا کنید مفهوم رویکرد وزارت خارجه این است که می خواهد مرگ برجام را بدون اعلام آن بپذیرد، حال آن که هنوز مردم منتظر سیب و گلابی باغ برجام هستنداین بی صداقتی با مردم است.

https://eitaa.com/IMANI_mohammad

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*