فرهنگ اسلام دراروپا

پروفسور زیگریدهونکه درکتاب مشهور خود (فرهنگ اسلام دراروپا) بیان می دارد:درکتاب خدا آمده: "لا اکراه فی الدین" در این دین از ملل مغلوب درخواست گرویدن به اسلام را جبراًطلب نمی نماید.مسیحیان،صابئین،پارسیهاوکلیمی ها که صد سال قبل مشمئز کننده ترین و وحشیانه ترین کینه توزی های مذهبی را تحویل بشریت می دادند ، تمامی شان  بدون مزاحمت می توانستند به اعمال مذهبی خود بپردازند.

فاتحان مسلمان درپی مذهب آوردن مردم نبودند و فقط مالیات سرانه و مالیاتی که غیرمسلمان باید به حکومت پرداخت نماید را دنبال می نمودندواین خودمردم مغلوب بودندکه به دنبال هم نوع شدن با مسلمانان بودندتا ازدادن مالیات اضافه رهایی بیابند واین چیزی بود که تا آن زمان به گوش هیچ کس شنیده نشده بود.اسقف اورشلیم در قرن نهم میلادی به اسقف قسطنطنیه می نویسد: « اینان عادل اند و به ما ظلم نمی کنند و تعدی و جبری روا نمی دارند.» آنان حقوق مدنی وآزادی مذهبیِ همه مغلوبینشان را محترم می شمردند و اینان فقط می بایست مالیات سرانه بپردازندودستورات دولت رارعایت کنند.چون آنان آمده بودند که حکومت کنند، نه اینکه کسی را به زور به مذهب خود در آورند یا چیزی نظیر آن.

فرهنگ اسلام در اروپا ص ۳۶۵،زیگرید هونکه ، ترجمه مرتضی رهبانی،نشرفرهنگ اسلامی ،چاپ پنجم ۱۳۷۶

خانم دکترزیگریدهونکه ( Sigrid Hunke ) در ۲۶ آوریل ۱۹۱۳ درشهربرن آلمان زاده شد.اوهمراه با«مارتین هایدگر»،«ادوارداسپرانگر»،« کارل فریدگراف »،«دورکهیم »،« لودویک فردیناند کلاوس »و«هرمن مندل »دررشته های فلسفه، روانشناسی وعلوم مذهبی به تحصیل پرداخت.او در سال ۱۹۴۱ دکترایش را تحت نظارت « کلاوس » ازدانشکده ی فلسفه ی دانشگاه برلین ( Humboldt کنونی ) دریافت کرد.دکترهونکه درآلمان بخاطرکارهای فرهنگی، مفتخر به دریافت جایزه«شیللر» شد.و در سال ۱۹۸۸ ارزشمندترین و والاترین جایزه ی علمی – هنری را ازحُسنی مبارک رئیس جمهورمصردریافت کرد.وی تنهازن وتنها اروپائی ای بودکه توانست بربالاترین جایگاه « انجمن موضوعات مرتبط با اسلام »قراربگیرد.      او در سال ۱۹۹۹ بدرود حیات گفت.

http://t.me/Roshangari3                http://t.me/H4ghighat            

https://t.me/gonagoon1395/760

                        

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*