شلاق زدن به فرد شرابخوار

پرسش:

مگر « شلاق زدن به فرد شرابخوار» همانندِ خودِ « شراب خوردن» ضرر ندارد؟! پس چرا اولی لازم و دومی حرام است؟!

 

پاسخ:

شراب فقط بخاطر ضرر جسمی حرام نشده بلکه حرام بودنش بخاطر مجموعه ای ضررهای روحی و جسمی متنوع و مهم است.

علت اصلی حرام بودن شراب اینست که عقل و اراده انسان را تضعیف می کند و خداوند نمی خواهد ما عقل و اراده مان را بازیچه کنیم. هر چیزی که عقل و اراده انسان را نابود کند حرام است خواه الکل یا تریاک یا هر اعتیاد دیگر.

 

ضمنا شرابخواری که صرفا در خانه خود و پنهانی شراب بخورد مجازات نمی شود. مجازات مربوط به مواردی است که در حضور عموم بوده و چند نفر شاهد بوده اند و می تواند نوعی ساختارشکنی به شمار آید.

کسی که علنی شراب میخورد حرمت جامعه مسلمان را می شکند و قباحت گناه را میریزد و به دین و فرهنگ مردم آسیب می زند. طبیعی است چنین کسی باید مجازات شود تا چنین کاری تکرار نشود.

 

شلاق زدنِ شرابخوار ، «ضرر» ندارد ولی «درد» دارد.

ضرر آبرویی نیز خواه شرابخوار شلاق بخورد یا نخورد برای او هست زیرا شرابخوارانی شلاق میخورند که علنی خورده باشند و همین یعنی خودشان قبلا خودشان را بی آبرو کرده اند.

 

حتی با این فرض که شلاق زدن شرابخواران ، ضرر جسمی یا آبرویی برای آنها داشته باشد ، باز هم چنین ضرری موقتی و اندک است و در مقابل نفع بزرگ و بلندمدت این مجازات یعنی « مصونیت بخشی به فرهنگ عمومی مسلمانان» به حساب نمی آید

http://telegram.me/pasokhvoice

ضمنا برای اینکه مجازات ، تاثیر بازدارنده داشته باشد باید در حضور تعدادی از مسلمانان باشد تا درس عبرت باشد و حرمت شرابخواری به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر اجتماعی را تثبیت کند

تثبیت شدنِ قباحت برخی از کارها دارای منفعت عمومی و درازمدت است و به جامعه مصونیت می دهد و بر منفعت فرد شرابخوار ارجحیت دارد.


http://telegram.me/pasokhvoice

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*