شاه مشروب میخورد؟

"وقتی صدا و سیما و صاحبان رسانه تصویرنادرست ازشاه نشان میدهند"به یک نوجوان یا جوان بگویید تصورات خودرا ازپهلوی تصویرکند.شاه مشروب بدست، زن باره، سیگاری، درحال ورق بازی کردن، اطرافیانش کراوتی، همگی احمق و مرموز در حال خوشگذرانی و فساد،فیلم هاهم نهایتاًجامعه آن دوران را در حد شلوار دمپاگشاد، سیبیل، دم خط چکمه ای و چند نماد دیگر از جامعه سنتی آن زمان ایران نشان میدهند.عموماًچنین تصویری در ذهن جوانها وجود دارد. این خودبزرگترین خطاست، کسی منکرمواردبالانیست،مساله اینجاست که این همه و یا اصل ماجرا از آن دوره نیست.تصویردرست آن زمانی است که وقتی از نوجوان امروزی درمورد پهلوی سوال شود، فوراً پاسخ دهد: شاه فردی مستبد در حکمرانی وبی اختیاردربرابرنیروی خارجی بود.اگرفقط وفقط ساواک بدرستی تصویر شود و نسل امروز فقط عملکرد و جنس زندانیان ساواک رابشناسد،دیگرحرف از آزادی درآن دوره نمیزند. اثرهای هنری ضعیف مانند:معمای شاه و یا بسیاری از مستندهای سخیف درشکل گیری تصویر اول در ذهن نسل جدید اثرگذاربوده اند.

مباهله قرن۲۱    https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*