شاه اگر خائن نبود، فرار نمی کرد

احمدیاسروافی یزدی در کانال خود می نویسد:شاه اگر خائن نبود، فرار نمی کرد. بلکه در کشورش می ماند تا قوت قلبی برای ارتش باشد. نهایتاً او را دستگیر، محاکمه و اعدام می کردند. ولی ننگ رها کردنِ وطن در حساس ترین برهه، به نامش نوشته نمی شد.کسانی که ضدآخوند هستند و همواره شاه را با پسوندِ خدابیامرز ذکر می کنند، باید او را نفرین کنند که چرا با رفتن خود روحیه ارتش را تضعیف نمود و در نتیجه زمینه شکست و تسلیم ارتش و تحویل مملکت به آخوندها را فراهم کرد؟!؟کدام ارتشی حاضر می شود وقتی شاهنشاه مملکت از ترس جانش کشور را ترک کرده، تا آخرین قطره خون زیر پرچم این شاه ترسوی خائن به تخت و تاج، مقاومت کند؟!؟احمدیاسر وافی یزدی می گوید:رضاخان همان کسی بود که حجاب و روضه خوانی و عمامه را ممنوع کردروزگار چنان او را به ذلت کشاند که در حالی در تبعید به سر می بُرد که پسرش پادشاه قدرتمندترین کشور خاورمیانه بود!پسر نمی توانست پدر را به ایران برگردانَد. زیرا کسانی پدرش را تبعید کرده بودند که او را به پادشاهی رسانده بودند!

کانال احمدیاسر وافی یزدی :

http://telegram.me/ahmadyaservafi

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*