سگ ها عامل كيست هيداتيک

یکی از بيماري هاي منتقل شونده توسط سگ ها کيست هيداتيک

کيست هيداتيك، بيماري مشترك انسان و حيوان و نوعي بيماري انگلي است که بوسيله (اكينوکوکوس گرانولوزوس) مرحله نوزاد کرم ايجاد مي شود.

اثرات بهداشتي:کيستهاي کبدي و ريويشايعترين تظاهرات بيماري هستند. درصد انتشار کيست هيداتيك در اعضاي مختلف بدن انسان متفاوت است و بر اساس ميزان شيوع به ترتيب عبارتند از: کبد ، ريه ، کليه ، مغز ، ارگانهاي ديگر از جمله ) عضلات، طحال، کاسه چشم، قلب تيروئيد(

ميزبان:سگ سانان ميزبان اصلي و گوسفند، بز، شتر و خوك ميزبان واسط هستند که در ميان ميزبانان واسط گوسفند مناسبترين ميزبان بوده و در انتشار انگل نقش مهمتري دارد.

مكانيسم انتقال:در بند آخر کرم بالغ، تعداد زيادي تخم وجود دارد که به همراه مدفوع سگ دفع ميشود. تخم انگل بسيار کوچک و غيرقابل رويت است. تخم ها در خاك مرطوب و سايه به مدت چند ماه به حيات خود ادامه مي دهند. ميزبانان واسط (گاو، گوسفند، انسان و (… با خوردن تخم ها آلوده ميشوند. تخم ها داراي چند لايه و لايه ها از جنس کراتين بوده و نسبت به تغييرات محيط بسيارمقاوم هستند و ميتوانند در ۲ درجه سانتي گراد به مدت ۲ سال و در طبيعت بر حسب درجه حرارت و شرايط جوي بين۳ تا ۸ ماه زنده بمانند. هر ۱۷ تا ۱۴ روز يكبارتخم ها توسط سگ تولد و دفع ميشود.تخم ها بعد از خورده شدن توسط انسان يا دام در روده باز شده و جنينکوچكي از آن خارج ميشود که شش قلاب دارد. جنين قلابدار در مخاط روده نفوذ کرده و از طريقعروق خونيمي تواند به كله ي نقاط بدن برود. جنين پس از توقف در اعضاي مختلف بدن (کبد، کلیه، ريه، مغز، استخوان، طحال و (… شروع به رشد کرده و به شکل كيسهاي در ميآيدکه به آن كيست هيداتيك گويند. هر كيست پر از مايع شفاف بوده و حاوي جنين يا لاروهاي متعدد می باشد. كيست هاي به مرور رشد کرده و قطر آنها به ۱۰ تا ۵ سانتيمتر افزايش مي يابد. گاهي حجم درون كيست به ۲ ليتر نيز مي رسد. در صورتيکه کبد يا ريه يا عضو مبتلا به كيست هيداتيك در گاو و يا گوسفند به نحوي مورد تغذيه حيوانات ديگرمانند سگ قرار گيرد، كيست ها در داخل روده کوچک باز شده و جوانه هاي داخل كيست به جداره روده کوچک ميچسبند و بالغ ميشوند و سر انجام کرم بالغ با تولدي تخم، چرخه را در طبيعت ادامه ميدهد.

چرخه انتقال بيماري:۱– ذبح غير بهداشتي دام، دفع نامناسب امعاء و احشاي آلوده به كيست و قرار گرفتن اين اندامها در دسترس سگ سانان و تکرار بيماري.

۲- خوردن كيست هاي حاوي جنين توسط سگ و تبديل آن ها به کرمهاي پهن نواري شکل در روده سگ سانان.

۳- رشد کرمها (تنيا كينوکوك) در روده سگ و دفع تخمها متعدد توسط مدفوع سگ سانان در محيط.

۴- خوردن علوفه و آب آلوده به تخمهاي دفع شده سگ توسط دامها) گوسفند، گاو، شتر و …

۵- تبدیل تخمها به جنينهاي مختلف و تبديل جنينها به كيست هيداتيك در اندام هاي مختلف دام.

پيشگيري و کنترل:بيماري كيست هيداتيك انتشار جهاني دارد و بطور كلي در مناطقي که شغل دامپروري رونق دارد و تماس بينگاو، گوسفند، انسان و سگ زياد ميباشد، از شيوع بيشتري برخوردار است. بنابراين در کنترل بيماري بايد موارد زير را مد نظر قرار داد:

۱-آموزش بهداشت: آگاه نمودن مردم در زمينه استفاده از سبزيجات به نحوي که سبزي بايد بطورکامل با مواد گندزدا شسته و بعد مصرف گردد.

۲- كساني که داراي سگ خانگي و گله هستند، مي بايست تماس محدودهي با آنها داشته باشند. زيرا موي بدن آنها ممکن ا ست به تخم انگل آلوده باشد. نگهداري اين حيوانات بايد تحت نظر دامپزشک با معاينه ي دوره اي مرتب و استفاده از داروهاي ضد انگل همراه باشد و از لمس کردن آنها نيز خودداري گردد.

۳- ازکشتار حيوانات (گاو، گوسفند و بز( در خارج از کشتارگاه بطور جدي خودداري شود و اين کار بايد در کشتارگاه هاي بهداشتي صورت پذيرد. در ضمن مردم در اين خصوص همکاري لازم را بايد انجام دهند و از خريد گوشت و فراورده هاي دامي که معاينه نشده و مهر بهداشتي ندارند خودداري کنند.

۴- بازرسي لاشه و اندام ها در موقع کشتار، ضبط و معدوم نمودن اندام هاي آلوده به کيست به نحوي که اندام آلوده از دسترس سگ دور نگه داشته شده و بطور حتمي سوزانده و يا دفن بهداشتي گردند.

۵- مبارزه با سگ هاي ولگرد شامل معدوم نمودن آنها از طرق مختلف و همچنين جمع آوري و دفن صحيح زباله نقش مهميدر کاهش جمعيت سگ ها و مبارزه با اين بيماري و ساير بيماري هایی که از طريق سگ به انسان منتقل ميشود را خواهد داشت.

منبع: شرکت سمپاشی حرفه ای تک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*