سگ صفتی سئول

رذالت کمپانی سامسونگ در احتراز از ارائه تلفن همراه به ورزشکاران ایرانی به بهانه تحریم های اقتصادی را می بایست به حساب سگ صفتی جماعتی گذاشت که به پاس اثبات وفاداری نسبت به مهتران آمریکائی شان اکنون سالوسانه می کوشند دست تفقد واشنگتن بر سر سئول از دوران جنگ سرد و نبرد دو کره تا کنون را اینک و بدین گونه با ژاژ خائی و پاچه خواری و خاکساری، سفله نمائی و چاکرمآبی و خودشیرینی و خوش خرامی کنند.بالغ بر ۲۰ سال پیش نیز که « براد شرمن» نماینده بی شرف حزب دمكرات آمريكا در اثبات جان نثاریش در پیشگاه صهیونیست ها ممنوعیت ورود خاویار و فرش ایرانی به آمریکا را مطالبه کرد و گفت:خاويار ايران مملو از خون است و در فرش هاي ايران اجساد پيچيده شده اندخطاب به آن بی مقدار گفتم:اين ملت آنقدر سفله نشده تا اعتبار و تشخّص تاريخي خود را با بهاي قليل چند تُن خاوياروچند تخته فرش معاوضه كند .شرمن بايد اطلاع داشته باشند كه چنانچه خاويار ايران بوي خون مي دهد اين ناشي از خون دلي است كه صياد زحمتكش ايراني براي سير كردن شكم خانواده اش خورده تا اكنون شرمن و هم کیشان شرمن شامپاين خوری های مهوع شان در ضیافت هتل های پنج ستاره را با خاویار ایرانی تغییر ذائقه دهند.ظاهراً آقاي شرمن نتوانسته قبل از «خاويار ايران» بوي خون را از ميان آرواره كوسه هاي خليج فارس ايران استشمام كند كه اسباب سورچراني شان با دريدن پيكر مردان و زنان و كودكان بي گناه ايراني فراهم شد كه با شليك موشك ناوگان وينسنس به هواپيماي مسافربري ايران به قعر خليج فارس پرتاب شدند                    http://bit.ly/2FYxMiy

امروزنیزعمله واکله آمریکائیان در«سئول» موظفند به این نکته التفات ورزند:ورزشکاران ایرانی در المپیک سئول شرفمندانه نمایندگی همان ملتی را عهده داری می کنند که حاضر نیستند «پای خوكان بريزند ـ مر اين قيمتی دُر لفظ دری را» آن هم به بهای نازل چند گوشی بی مقدار سامسونگ خاک بر سر جماعتی که به پاس وفاداری به ارباب چنین سگالشانه بکوشد دم تکانی خود را با اسائه ادب به ملت سربلند و غیرتمند ایران انجام وظیفه کند.

داریوش سجادی      

    

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*