سخنان کمتر توجه شده از رهبر معظم انقلاب

متأسفانه در داخل، ايادى دشمن هستند. امروز در اين كشور عبد اللّه بن ابى هاى منافق هستند؛ كسانى كه حتى يك روز حكومت امام و حكومت نظام اسلامى را از بن دندان قبول نكردند در زمان پيامبر، يكى از منافقان بسيار فعال، «عبد الله بن ابى» بود كه با يهوديها و كفّار قريش و جاسوسهاى امپراتورى روم مى ساخت و از هر وسيله اى استفاده مى كرد، براى اينكه شايد بتواند حكومت پيامبر را از بين ببرد؛ چرا؟ چون قبل از آنكه پيامبر به مدينه بيايد، او تصوّر مى كرد كه در آينده، رئيس و حاكم و پادشاه مدينه خواهد شد پيامبر در واقع مقام او را از او سلب كرده بود.امروز در اين كشور «عبد اللّه بن ابى هايى هستند؛ كسانى كه خيال مى كردند اگر انقلابى در اين كشور رخ دهد، حكومت وقف آن ها و متعلّق به آن هاست. كسانى كه نه فقاهت را قبول داشتند، نه امام را قبول داشتند، نه مردم را قبول داشتند، نه احساسات دينى را قبول داشتند. پيامبر با «عبد الله بن ابى» خوش رفتارى كرد و او را مجازات ننمود. نظام اسلامى هم با اينها خوش رفتارى كرد و به مجازاتشان نپرداخت.اين ها امروز به برخى از پديده هايى كه دست دشمن در آن هاست، مى نگرند؛ خيال مى كنند فرصتى پيدا كرده اند كه به نظام اسلامى ضربه بزنند. فعّاليتهاى منافقانه ى خودشان را مى كنند، به اين اميد كه بين مسئولان اختلاف باشد؛ به اين اميد كه بين مردم اختلاف باشد؛ به اين اميد كه جوانان رابطه شان را با نظام اسلامى قطع كنند؛ به اين اميد كه جوانان با دين قهر كنند.شما جوانان عزيز بدانيد، در هر جايى كه يك تظاهرات اسلامى يا انقلابى يا دينى از خودتان نشان مى دهيد وقتى در مجالس دعا شركت مى كنيد، وقتى در مجامع اعتكاف شركت مى كنيد، وقتى در تظاهرات بيست و دوم بهمن شركت مى كنيد، وقتى در روز قدس شركت مى كنيد، وقتى مسئولان كشور مثل رئيس جمهور و ديگران را مورد احترام قرار مى دهيد از هر حركتتان كه نشان دهنده ى دين دارى و علاقه مندى شما به انقلاب باشد، منافقين به خودشان مى لرزند و ناراحت مى شوند.اين ها همان كسانى هستند كه با حرفهاى خود، با اظهارات خود، با موضع گيريهاى خود، با تبليغات خود، احياناً با دخالت خود در بعضى از اغتشاشها، دشمن خارجى را اميدوار مى كنند و دشمن خارجى خيال مى كند كه حال بايد به سمت تصرّف ايران، تسلّط بر ملت ايران و در هم شكستن مقاومتِ انقلابىِ بيست و يك ساله ى ملت ايران بيايد. در واقع اين ها مقصّرند؛ اينها به دشمن روحيه مى دهند. ۱۳۷۹/۰۲/۰۱

بيانات در ديدار با جوانان در مصلّاى بزرگ تهران

https://eitaa.com/Roshangari_ir

http://roshangari.ir/

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*