سازمان ملل جای این که بمباران کننده را محکوم کند، بمباران شونده را محکوم کرد!

رهبر معظم انقلاب:سعودی ها یمن را بمباران میکنندو زن، مرد، کوچک و بزرگ را میکُشند. غرب لیبرال،لب باز نکرده! شورای امنیت یک قطعنامه منتشرکردکه از ننگ‌آمیزترین قطعنامه‌های سازمان ملل است که فراموش نمیشود.بجای اینکه بمباران‌کننده رامحکوم کند،بمباران‌شونده رامحکوم کرد،لیبرالیسم یعنی اینرهبر معظم انقلاب:سعودی ها یمن را بمباران میکنندو زن، مرد، کوچک و بزرگ را میکُشند. غرب لیبرال،لب باز نکرده شورای امنیت یک قطعنامه منتشرکردکه از ننگ‌آمیزترین قطعنامه‌های سازمان ملل است که فراموش نمیشود.بجای اینکه بمباران‌کننده رامحکوم کند،بمباران‌شونده رامحکوم کرد،لیبرالیسم یعنی این

https://eitaa.com/rajanews

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*